Info fokkers

Als je plannen hebt om te gaan fokken is het belangrijk om eerst het fokreglement  (VFR) goed te lezen.

Ook het kynologish reglement van de Raad van Beheer is belangrijk.

De regels goed lezen is een eerste vereiste.

Uiteraard is hulp van andere fokkers ook belangrijk. 

 

Deze pagina zal verder op een later tijdstip gevuld worden.

Info fokkers overzicht