NRC Combi bokaal

N.R.C. – Reglement N.R.C. Combi bokaal versie 2019


Algemeen
De NRC Combibokaal is een B/C wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door de NRC COS van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC), in samenwerking met een NRC werkgroep.
De toewijzing van de Combibokaal aan een NRC werkgroep wordt vastgesteld in de NRC Sporthonden-vergadering van het najaar.
De NRC Combibokaal bestaat uit 2 onderdelen, namelijk een africhtinggedeelte en een exterieurkeuring en wordt gehouden voor:
• Honden met het certificaat VZH / BH die nog geen IPO/IGP certificaat hebben;
• Honden met het IPO/IGP certificaat.
Beide strijden om hun eigen bokaal en titel.
Het werkboekje dient enkel overlegt te worden ter controle, er worden geen resultaten bijgeschreven.
De Combibokaal is een gesloten wedstrijd voor NRC leden.

Puntentelling
De plaatsing in beide onderdelen wordt bij elkaar opgeteld en de combinatie met het minste aantal punten is winnaar van de bokaal.
Bij een gelijk aantal punten bij de IGP honden gaat de plaatsing bij de B/C wedstrijd boven de plaatsing in het exterieur.
Bij een gelijk aantal punten bij de VZH/BH honden gaat de plaatsing bij het VZH BH gedeelte boven de plaatsing in het exterieur.

Overige Voorwaarden
Inschrijven door middel van het formulier op de website
Kopie van stamboom en werkboekje kunnen per mail ingezonden worden
Deelname is alleen mogelijk voor rottweilers in bezit van een stamboom
Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC
De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie
Onheus gedrag van de deelnemer ten opzichte van zijn/haar hond, kan leiden tot onmiddellijke diskwalificatie
Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan het wedstrijdschema ad hoc aangepast worden door de COS
Deelnemers die niet aanwezig zijn en zich niet hebben afgemeld bij de NRC COS worden voor de rest van het seizoen uitgesloten van NRC wedstrijden.
In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het HB van de NRC in overleg met de NRC COS.
 

Regels Sporthonden Overzicht