NRC kampioenschap africhting

N.R.C. – Reglement N.R.C. Kampioenschap Africhting versie 2019
 
Algemeen
Het NKA  is een wedstrijd voor Rottweilers die wordt georganiseerd door de COS , in samenwerking met één van de N.R.C. Werkgroepen.

Toewijzing aan een N.R.C. Werkgroep geschiedt op basis van een schema, dat jaarlijks wordt vastgesteld in de najaarsvergadering met de N.R.C. Werkgroepen.
 
Voorwaarden voor deelname aan NKA voor geleiders en hun hond
De kwalificatie-eisen moeten gehaald worden in de periode vanaf de dag na het vorig NKA en de sluitingsdatum van het NKA waaraan men deelneemt.

De deelnemende hond moet het africhtingcertificaat IGP III behaald hebben.

De deelnemende hond moet minimaal 270 punten behaald hebben bij een examen op eigen terrein, of de deelnemende hond moet minimaal 240 punten bepaald hebben op een wedstrijd of examen op vreemd terrein, in een land aangesloten bij de FCI.

Overige Voorwaarden
De NKA winnaar van het voorafgaande jaar plaatst zich automatisch voor het NKA van het huidig jaar. Maar dient zichzelf hier wel voor in te schrijven.
Inschrijven door middel van het formulier op de website
Kopie van stamboom en werkboekje kunnen per email ingezonden worden
Deelname is alleen mogelijk voor rottweilers in het bezit van een stamboom
Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC
De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie
Onheus gedrag van de deelnemer ten opzichte van zijn/haar hond, kan leiden tot onmiddellijke diskwalificatie
Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan het wedstrijdschema ad hoc aangepast worden door de COS
Deelnemers die niet aanwezig zijn en zich niet hebben afgemeld bij de NRC COS worden voor de rest van het seizoen uitgesloten van NRC wedstrijden

In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het HB van de NRC in overleg met de NRC COS.

 

 

Regels Sporthonden Overzicht