NRC kampioenschap speuren

 N.R.C.- N.R.C. Reglement Kampioenschap Speurhond versie 2019
Algemeen
Het ‘NRC - Kampioenschap Speurhond’ wordt jaarlijks gehouden in de tweede helft van het jaar.
De winnaar van deze wedstrijd mag zich de , ‘NRC Kampioen Speuren’ van dat jaar noemen.

1. Het NRC-Kampioenschap Speurhond (NRC-NKS) is voor maximaal twaalf SpH-2 combinaties toegankelijk.
2. Het NRC-NKS vindt plaats op één dag, de deelnemende combinaties werken ieder één SpH-2 spoor uit.
3. Het NRC-NKS wordt door één Africhtingskeurmeester (AK) gekeurd.
4. De titel “NRC Kampioen Speuren” wordt toegekend aan de SpH-2 combinatie die daarbij het hoogste aantal punten heeft behaald met minstens de kwalificatie “Voldoende”.
5. In voorkomend geval zal bij een gelijk aantal behaalde punten, de jongste hond voorrang krijgen.
6. Op het NRC NKS zal, als daar de aanleiding toe is een arbitragecommissie beslissen of een deelnemer recht heeft op een nieuw spoor. De arbitragecommissie bestaat uit: de uitgenodigde AK, de wedstrijdleider en één afgevaardigde van de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS).
7. Bij meer dan twaalf ingeschreven SpH-2 combinaties krijgen de twaalf combinaties met de hoogste behaalde score voor het onderdeel speuren over de voorafgaande periode van 12 maanden (gerekend vanaf de datum sluiting inschrijving) voorrang.
8. Naast SpH-2 combinaties kunnen zich ook combinaties inschrijven voor SpH-1 of IGP-III afdeling A (IGP-III-A), zij komen in aanmerking voor deelname indien er zich minder dan twaalf SpH-2 combinaties inschrijven. De SpH-1 combinatie heeft voorrang op de IGP-III-A combinatie en onderling heeft de combinatie met de hoogste gemiddelde score voor het onderdeel speuren over de voorafgaande periode van 12 maanden (gerekend vanaf de datum sluiting inschrijving) ook hier voorrang. Er kan geen examen afgelegd worden op deze wedstrijd, er kan alleen ingeschreven worden op het niveau waarvoor het certificaat al behaald is.
9. De SpH-1 en/of IGP III-A deelnemers kunnen alleen winnaar worden in hun categorie.
10. De beker voor ‘Winnaar SpH-1’ of ‘ Winnaar IGP-III-A’ wordt alleen dan uitgereikt wanneer minstens de kwalificatie “Voldoende” is behaald.
11. Alle sporen worden op dezelfde ondergrond gelegd, dit kan grasland of akker zijn. Voor de SpH-1 sporen wordt niet voorzien in verschillende ondergronden.
12. De sporen worden conform het FCI IGP 2019 reglement gelegd en er wordt conform dit reglement door de AK gekeurd.
13. De prijzentafel van het NRC-NKS bestaat uit:
•    Eerste plaats SpH-2 en wisselbeker “NRC Kampioen Speuren”
•    Tweede plaats SpH-2
•    Derde plaats SpH-2
•    Winnaar SpH-1
•    Winnaar IGP- III-A

Overige Voorwaarden
Inschrijven door middel van het formulier op de website
Kopie van stamboom en werkboekje kunnen per mail ingezonden worden
Deelname is alleen mogelijk voor rottweilers in bezit van een stamboom
Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC
De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie
Onheus gedrag van de deelnemer ten opzichte van zijn/haar hond, kan leiden tot onmiddellijke diskwalificatie
Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan het wedstrijdschema ad hoc aangepast worden door de COS
Deelnemers die niet aanwezig zijn en zich niet hebben afgemeld bij de NRC COS worden voor de rest van het seizoen uitgesloten van NRC wedstrijden
In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het HB van de NRC in overleg met de NRC COS.


 

 

 

Regels Sporthonden Overzicht