NRC kampioenschap speuren

NRC Speurkampioenschap

 

NRC - Reglement Kampioenschap Speurhond -  versie 2022


Algemeen
Het ‘NRC Kampioenschap Speurhond’ wordt jaarlijks gehouden, in principe in November.

De winnaar van deze wedstrijd mag zich de , ‘NRC Kampioen Speuren’ van dat jaar noemen.

De deelnemende SpH-1 en SpH-2 combinaties kunnen zich daarnaast selecteren voor het eerstvolgende IFR WK Speuren (IFR IFH). Zie hiervoor ‘NRC - Selectieprocedure IFR WK’.

 

1. Het NRC-Kampioenschap Speurhond (NRC-NKS) is voor maximaal tien SpH-2 combinaties toegankelijk. Bij meer dan tien ingeschreven SpH-2 combinaties zullen de combinaties met de hoogste uitslagen, gedurende de voorafgaande periode van twaalf maanden, de voorkeur krijgen.  

2. Het NRC-NKS vindt plaats op één dag, de deelnemende combinaties werken ieder één spoor uit.

3. Het NRC-NKS wordt door één Africhtingskeurmeester (AK) gekeurd.
4. De titel “NRC Kampioen Speuren” wordt toegekend aan de SpH-2 combinatie die op de dag het hoogste aantal punten heeft behaald met minstens de kwalificatie “Voldoende”.

5. Voor de SpH-2 combinatie geldt dat de hond reeds in het bezit moet zijn van een SpH-1 certificaat.  

6. Op het NRC-NKS zal, als daar de aanleiding toe is een arbitragecommissie beslissen of een deelnemer recht heeft op een nieuw spoor. De arbitragecommissie bestaat uit: de uitgenodigde AK, de wedstrijdleider en één afgevaardigde van de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS).
7. Naast SpH-2 combinaties kunnen zich ook combinaties inschrijven voor SpH-1 of SpH-V, zij komen in aanmerking voor deelname indien er zich minder dan twaalf tien SpH-2 combinaties inschrijven. De SpH-1 combinatie heeft voorrang op de SpH-V combinatie en onderling krijgt de combinatie met de hoogste uitslagen, over de voorafgaande periode van twaalf maanden, de voorkeur.

8. Voor de SpH-1 of SpH-V  combinatie geldt dat de hond in het bezit moet zijn van een VZH certificaat. 

9. De SpH-1 en/of SpH-V deelnemers kunnen alleen winnaar worden in hun categorie.
10. De beker voor ‘Winnaar SpH-1’ of ‘ Winnaar SpH-V’ wordt alleen dan uitgereikt wanneer minstens de kwalificatie “Voldoende” is behaald.
11. Alle sporen worden op dezelfde ondergrond gelegd, dit kan grasland of akker zijn.

12. De sporen worden conform het FCI IGP 2019 reglement gelegd en er wordt conform dit reglement door de AK gekeurd.
13. De prijzentafel van het NRC-NKS bestaat uit:
•    Eerste plaats SpH-2 en wisselbeker “NRC Kampioen Speuren”
•    Tweede plaats SpH-2
•    Derde plaats SpH-2
•    Winnaar SpH-1
•    Winnaar SpH-V

Selectie voorwaarden IFR IFH (speuren)

De deelnemende SpH-1 en SpH-2 combinaties kunnen zich selecteren voor het eerstvolgende IFR WK Speuren (IFR IFH). Voor selectieprocedure, zie meest recente versie: NRC - Selectieprocedure IFR WK IGP en IFH.

 

Overige Voorwaarden
Inschrijven door middel van het formulier op de website.
Kopie van stamboom en werkboekje kunnen per mail ingezonden worden.
De deelnemende hond is een raszuivere rottweiler in bezit van een door de FCI erkende stamboom.

Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC, waarbij de geleider een Nederlands paspoort heeft.
De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het NRC HB.

 

Door NRC HB akkoord bevonden op datum: 25/10/2022. 

 

 

 

 

Regels Sporthonden Overzicht