Super prestigebokaal

 Om in aanmerking te komen voor de NRC Superprestige Bokaal moet men minimaal aan 3 Rottweilerwedstrijden hebben deelgenomen.

 De mogelijk Rottweilerwedstrijden zijn:

•    NRC Africhtings Kampioenschap (AK)   
                 
•    Lemel bokaal                         RW Hoogeloon
                    
•    Kruiken bokaal                      RW Tilburg       
       
•    3 Gewesten bokaal               RW Roosendaal     
              
•    Piet Hein bokaal                    RW Flevoland   

•    NK alle rassen                        CWH       

Het wedstrijdseizoen begint bij de Lemel bokaal vorig jaar tot en met NKA of “NK alle rassen” huidig jaar.

De criteria waaraan de wedstrijden en geleiders moeten voldoen zijn de volgende:

1.    Wedstrijden moeten onder auspiciën van de NRC zijn georganiseerd behalve de “NK alle rassen”.

2.    Deelname is alleen mogelijk met Rottweilers met stamboom.

3.    Deelname aan het NRC AK is verplicht behalve als aan de NK alle rassen deelgenomen wordt.

4.    Mocht men aan meer dan 3 wedstrijden deelnemen dan gelden de beste 3 resultaten maar  één van die drie wedstrijden dient ook weer het NRC AK of de “NK alle rassen” te zijn.

5.     De punten van de wedstrijd tellen alleen als alle onderdelen met voldoende zijn behaald.

6.    De uitreiking van de Superprestige Bokaal zal ieder jaar plaatsvinden tijdens de Najaars sporthondenvergadering.

7.    In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het hoofdbestuur van de NRC in overleg met de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS).

Regels Sporthonden Overzicht