Aanmelding geboorte nest

Geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte van de pups te worden doorgegeven. Bij onduidelijkheden wordt er contact met je opgenomen.

Het geboortebericht kan op de website geplaatst worden. Dit gebeurd zo snel mogelijk nadat de €50,00 nestcontrole kosten ontvangen zijn. Uiteraard alleen als de €25,00 voor plaatsing dek of nest bericht ook betaald zijn. Anders moet je nu €75 overmaken voor nestcontrole en plaatsing.  Betalen op rekening NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. NRC Nestcontrole. 

Controleer zelf regelmatig of het nest nog op de site staat en de gegevens nog correct zijn.
Mocht het aantal beschikbare pups wijzigen of de pups eerder geplaatst zijn dan graag direct melden. Nesten op de site waarvan geen pups beschikbaar zijn willen we niet, als geïnteresseerden voor niets bellen denken ze dat de club niets heeft en gaan ze elders zoeken, dat proberen we te voorkomen door correcte info op de site.

Bij een nest van zes weken vervalt de melding op de site. Als er nog pups beschikbaar zijn kun je verzoeken om verlenging met één week. Dat kan, indien nodig, wekelijks herhaald worden totdat ze 16 weken oud zijn, dan wordt het nest definitief verwijderd.

Alle wijzigingen graag melden naar:  sars.a@hetnet.nl 

Eventueel kunnen jonge honden vanaf 16 weken op verzoek bij de herplaatsingen op de site komen.
Zonder communicatie worden ze verwijderd als de pups zes weken oud zijn.

Vergeet niet het nest ook bij de Raad van Beheer te melden!  Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden!


Naam contactpersoon: *
Adres + huisnummer: *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail: *
Telefoonnummer: *
Lidnummer NRC: *
Naam Kennel: *
Website Kennel:
Naam vader *
Nummer vader *
Naam moeder: *
Nummer moeder *
Aantal geboren reuen: *
Aantal geboren teven: *
Aantal reuen nog bemiddelen: *
Aantal teven nog bemiddelen: *
Geboortedatum: *
Geboorte
* Ik geef NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie en bekend te maken aan andere fokkers indien nodig voor naleving van de fokregels.
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen Overzicht