Algemene ledenvergadering


Het hoofdbestuur heeft besloten om alle verplichte onderwerpen die op een ALV behandeld moeten worden op de vergadering in juni te behandelen.

De geringe belangstelling maakt dat het niet zinvol is altijd twee vergaderingen te organiseren.

Dit betekent dat onderwerpen zoals de begroting en huldigingen voortaan op de ALV van juni zal plaats vinden.

Hoofdbestuur NRC

Nieuws overzicht