Dek- & nestberichten op site

Binnen drie weken na ontvangst van een betaling van € 25 voor plaatsing proberen we het op de site te vermelden. (Buitenlandse teef € 50).
Banknr: NL 54 RABO 0336720130

Het dekbericht wordt verwijderd:

  • Zodra nestbericht ontvangen is en nestcontrole betaald is wordt het verplaatst naar nestberichten. (indien gewenst.)
  • Zodra bericht ontvangen is dat het nest geboren is niet geplaatst behoeft te worden.
  • Zodra bericht ontvangen is dat teef leeg is.
  • Bij geen bericht wordt het 70 dagen na dekking automatisch verwijderd. 

Nestbericht op site

  • Na aanmelding nestaangifte via formulier op website en betaling van € 50 nestcontrole kosten wordt het nest, indien gewenst, binnen twee weken op de site geplaatst. Indien niet voor plaatsing van het dekbericht betaald is moet € 75 betaald worden. Banknr: NL 54 RABO 0336720130
  • Fokker ontvangt een e-mail met informatie over nestcontrole.
  • Indien er geen levende pups overblijven om gecontroleerd te worden, wordt € 50 teruggestort.
  • Als de pups binnen zes weken geplaatst zijn moet dit gemeld worden zodat het nest verwijderd kan worden van de site.
  • Als de pups zes weken oud zijn worden ze automatisch van de site verwijderd.
  • Verlenging of weer plaatsing voor telkens één week is mogelijk door tijdig een mailtje te sturen naar het adres op het bericht of hier.
Regels Fokken Overzicht