NK Africhting

Aanmelden voor het NRC Africhtingkampioenschap 2021  georganiseerd in samenwerking met de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Oss op zondag 18 juli 2021.
Onderaan deze pagina staat het aanmeldformulier.
 

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  5 juli 2021
Het inschrijfgeld à  € 22,50 kun je overmaken op bankrekeningnummer  NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn  o.v.v. NRC NKA 2019.  Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.
Inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.
Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de reglementen van de Raad van Beheer en de Nederlandse rottweilerclub en zich daaraan te zullen houden.
Keurmeesters: A: A. Stam,   B: A. Broekhuizen,   C: C.R. de Jong.
Pakwerkers: Kort: S. Verduyn, lang: R. Broeders, reserve: R. Huijbers
Spoorlegger: P. Boeters & H. Graas

De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden  of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.
Zie hier ook het reglement.

 

Naam: *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Naam hond *
Nummer hond *
Chipnummer hond *
Lidnummer NRC: *
Datum aanmelding *
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
* Ik ben bekend met de reglementen van de Raad v Beheer en de NRC en aanvaart de rechtsmacht van deze organisaties.
* Voor zover bekend heeft de hond gedurende de laatste 12 weken niet in omstandigheden verkeerd waardoor gevaar voor besmetting voor andere honden te vrezen valt.
* Als deze omstandigheden zich alsnog voordoen zal de hond niet meedoen.
* Aangemelde personen die niet COVID-19 veilig zijn zullen de locatie niet bezoeken.
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen Overzicht