Nieuw/belangrijk op website

*  Waar pups beschikbaar?    * Uitslagen: Show -  Sport  

 

   

Aan:   leden Nederlandse Rottweiler Club

 

 

Betreft:  Uitnodiging ALV

 

Milheeze, 13 september 2021

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De reeds geplande ALV van vrijdag 17 september a.s. zal geen doorgang vinden. De reden daarvoor is dat na uitschrijving van die vergadering er een aantal belangrijke nieuwe zaken aan de orde is gekomen waar het bestuur de leden graag in betrekt en van op de hoogte stelt.

 

De ALV zal worden gehouden op:

Vrijdag 5 november 2021

Aanvang 20.00 uur

Locatie: nog nader te bepalen

 

Het is van belang dat een zo groot mogelijke afvaardiging van het ledenbestand zich op de nieuwe ALV zal melden. Er worden zeer wezenlijke zaken ter stemming ingebracht waardoor het van belang is dat de Nederlandse Rottweiler Club bij het stemmen wordt vertegenwoordigd door een zo groot mogelijk aantal leden, zodat de te nemen beslissingen breed worden gedragen.

 

De agenda van de ALV zal u later, doch tijdig worden toegezonden.

 

Met vriendelijke groet,

dhr. Hans Oost en mw. Fannie Pennings

Nederlandse Rottweiler Club NRC

Alle leden krijgen nog persoonlijk bericht via mail of post

Nieuws Overzicht