Jongehondendag

AFSPRAKEN NRC JONGEHONDENDAG BIJ ONDERGENOEMDE NRC WG
Jongendendag te houden op:………………………...
Overzicht voorwaarden en normen organisatie kampioenschapsclubmatch NRC.

De NRC WG ………………….. verzorgt en is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige realisatie van onderstaande punten:

•    Veld van voldoende afmetingen ( min +/- 3000 m2)
•    De benodigde officiële goedkeuring van officiële instanties o.a. Gemeente , voor het organiseren / laten plaats vinden van een evenement binnen de desbetreffende Gemeente.
•    Alle benodigde horeca vergunningen.
•    Voldoende parkeergelegenheid. (+/- 150 auto’s).
•    Voldoende overdekking voor horeca (eventueel tent in overleg met hoofdbestuur).
•    Een goedwerkende geluidsinstallatie en een microfoon (Eventueel via NRC).
•    Een afgesloten ruimte, van voldoende afmetingen, voor alle secretariaatswerkzaamheden, die niet direct toegankelijk is voor bezoekers en deelnemers.
•    Voldoende stroomvoorziening en diverse verlengsnoeren i.vm. laptops in iedere ring en alle die nodig is bij en op het secretariaat voor o.a. printers enz. en overige apparatuur waarvoor een stroomaansluiting nodig is.
•    Een dierenarts die “stand by” kan zijn gedurende deze dag.
•    De mogelijkheid voor sponsoren van de NRC om hun producten te laten zien c.q. te verkopen. (stands/marktkramen)
•    In verband met afspraken met bestaande sponsoren mag de WG zelf geen standhouders toelaten zonder overleg met hoofdbestuur.
•    Voldoende medewerkers voor verlenen van hulp met parkeren. Het is noodzakelijk dat het
parkeren in goede banen wordt geleid.
•    Houdt +/-10 parkeerplaatsen vrij zo dicht mogelijk bij het terrein voor medewerkers en grote exposanten etc. (medewerkers hebben een parkeerkaart)
•    Zorgt van 08.00 uur tot 10.00 uur voor 2 medewerkers bij secretariaat / afhaalpunt van
inschrijfnummers om assistentie te verlenen indien nodig.
•    Zorgt voor minimaal 2 heren en 3 dames toiletten.
•    Huurt 3 marktkramen met achterzeil, eventueel beschikbaar van HappyDog (op tijd aanvragen, zelf ophalen)
•    In iedere ring een kraam en bij secretariaat.
•    Regelt het opbouwen van de kramen en ringen. De medewerkers van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor tijdige opbouw van de kramen en ringen, d.w.z. dat op tijdstip openen (9.30 uur) op het veld alles in orde is en gereed. Lint van HappyDog gebruiken.
•    Zorgt voor voldoende stoelen voor het gebruik in de ringen en in het secretariaat.
•    Zorgt voor een emmer met zand/ scheppen bij elke ring i.v.m. ‘ongelukjes’ in de ring
•    Zorgt voor handenwasgelegenheid voor de keurmeester(s)  in de ringen.
•    De penningmeester van de NRC verstrekt consumptiemunten aan keurmeesters en eigen vrijwilligers enz. waarmee zij alle consumpties dienen te betalen.
•    Consumptiemunten worden na afloop door de WG ingeleverd bij de penningmeester NRC en betaald.
•    Voor ……… wordt een prijslijst ingediend bij het HB met daarop de prijzen in euro’s en in munten.
•    WG verzorgt de consumpties enz. voor de keurmeesters en ringpersoneel in de ring. Dit wordt betaald met consumptiemunten.
•    Verzorgt de verkoop van eten en drinken voor exposanten en bezoekers. (Alles voor rekening en opbrengst N.R.C. werkgroep).
•    Zorgt voor voldoende afvalbakken op het veld.
•    Zorgt voor voldoende drinkwater honden.
•    Zorgt voor EHBO medewerkers.
•    ‘s Morgens om 08.00 uur veld en kantine open.
•    Opruimen van het veld wordt geregeld door de werkgroep.
•    Voor tegemoetkoming in de kosten ontvangt de werkgroep, een bijdrage van Euro € 300,00. van de N.R.C. 
•    Voor betaling dient een rekening ingediend te worden bij de penningmeester van de NRC voor deze vergoeding en de gebruikte munten.Datum ondertekening:………………………………………….


Getekend namens NRC:                                                                   Getekend namens …..:

Naam:…………………………………………..….                                           ……………………………………………

Handtekening:………………………………….                                           …………………………………………….Regels evenementen Overzicht