Bestuur & commissies

Hoofdbestuur                                   Aftredend
Voorzitter    Frank Beiboer                   2022
Secretaris    Tiny Manders                   2021
Penningmeester Hans Oost                2023
Sporthonden    Fannie Pennings        2020
Fokzaken    Vacant                                2020
       
Commissie COS sporthonden       
Voorzitter & lid HB  Fannie Pennings  2020
Secretariaat    Fannie Pennings           2022
Algemeen    Ester Punt                          2021
Algemeen    John vd Wijgert                 2023
Algemeen    vacant                                2021
       
Teamchef IFR IPO 2020   
       
Commissie COF fokzaken       
Voorzitter tevens HB lid    Vacant       2020
Secretariaat    vacant                            2021
Pupbemiddeling /ZooEasy Ton Sars     

ZooEasy / fokkaarten    Yvonne v Ballegooy     
ZooEasy     Fannie Pennings     
       
Commissie CORED redactie       
Eindredactie    Tiny Manders                 2021
Eindredactie    Frank Beiboer                2020
Posters / voorblad    Mirjam v Schagen     
Algemeen    Hans Oost                            2023
Fokzaken    vacant                                   2020
Sporthondenzaken Fannie Pennings  2020  

Algemene info Overzicht