Info Clubmatch

De inschrijving is gesloten

Hieronder informatie over de kampioenschapclubmatch te houden op het terrein van de NRC werkgroep " ENRW" aan de Charles Binghamweg 98, 3077 PZ te Rotterdam op zaterdag 11 mei 2019. De inschrijving sluit op 28 april 2019.

Klasse indeling
Er kan ingeschreven worden in de volgende klassen: .
•    Jongste puppyklas voor honden van 4 tot 6 maanden.
•    Puppyklas voor honden van 6 tot 9 maanden.
•    Jeugdklas voor honden van 9 tot 18 maanden.
•    Jonge hondenklas voor honden van 15 tot 24 maanden.
•    Openklas voor honden ouder dan 24 maanden.
•    Fokkersklas voor honden vanaf 9 maanden, die door de inschrijver zijn gefokt.
•    Gebruikshondenklas voor gebruikshonden vanaf 5 maanden.
•    Kampioensklas voor honden met een FCI kampioenstitel.
•    Veteranenklas voor honden vanaf 8 jaar.

De verdeling per keurmeester is als volgt:

C. Window
Reuen Puppyklas
Reuen Tussenklas
Reuen Gebruikshondenklas
Reuen Veteranenklas
Teven Puppyklas
Teven Tussenklas
Teven Gebruikshondenklas
Teven Veteranenklas

G.'O Shea
Reuen Jongste puppyklas
Reuen Jeugdklas
Reuen Openklas
Reuen Fokkersklas
Reuen Kampioensklas

K. Niemula
Teven Jongste puppyklas
Teven Jeugdklas
Teven Openklas
Teven Fokkersklas
Teven Kampioensklas

Wijziging klassen
Het bestuur behoudt zich het recht voor klassen onder te brengen bij andere keurmeesters als daar een goede reden voor is bv: Het aantal inschrijvingen of verhindering van keurmeester. Tarieven Voor baby- en puppy klasse € 30,00 Voor alle andere klassen € 45,00 Wanneer men tijdens de show het inschrijfgeld betaalt zijn wij genoodzaakt € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen. Adverteren Het is mogelijk om een advertentie in de catalogus te plaatsen deze moet uiterlijk 15 april in ons bezit zijn. Kennel- en/of dekreu, hele pagina € 25 Commerciële advertenties, hele pagina € 35

Keuringen en plaatsingen
De honden worden eerst gekeurd maar nog niet geplaatst. Er worden vier honden per klas (mits U of ZG, voor puppy's B of VB) aangewezen welke 's middags terug komen in de ring voor de plaatsingen en de eindkeuringen. Dit gebeurd uiteraard door dezelfde keurmeester die de klasse gekeurd heeft en bij de eindkeuringen volgens de regels van de Raad v Beheer.
Gebruikshondenklas/kampioensklas
Voor inschrijving in de gebruikshondenklas en de kampioensklas moet een kopie van de verklaring bijgevoegd worden dat de betreffende hond in deze klasse ingeschreven mag worden. Deze verklaring wordt afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land waarin de hond geregistreerd is. Voor Nederland is dat de Raad v Beheer.

UV-Bokaal
 Wie in aanmerking wil komen voor het winnen van de voor in Nederland gefokte honden (reu en teef), beschikbaar gestelde wisselprijzen de "UV BOKAAL" moet een fotokopie van het UV diploma meezenden. Indien u na de inschrijving het UV behaalt, kan de kopie op 11 mei tot tien uur bij het secretariaat ingeleverd worden. Als eerste komt voor de schaal in aanmerking de beste reu en teef met UV uit de openklas mits met "U" of "ZG" beoordeeld. Indien er geen hond uit de openklas in aanmerking komt volgt de fokkersklas, veteranenklas, kampioensklas en als laatste de gebruikshondenklas. Importhonden Honden die geïmporteerd zijn uit het buitenland dienen overgeschreven te zijn in het NHSB of u dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag met de inschrijving mee te sturen.

Inschrijven
Inschrijven kan via onze website op het formulier “Aanmelden > kampioenschap clubmatch”. Gelijktijdig dient het inschrijfgeld overgemaakt te worden op NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. Nederlandse Rottweilerclub Het inschrijfgeld is inclusief catalogus. Graag zo spoedig mogelijk inschrijven. Het inschrijfformulier dient duidelijk en volledig ingevuld te worden. Neemt u de stamboom erbij om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren kunnen niet geaccepteerd worden.

Te behalen titels
•    NRC Clubwinner 2019
•    Beste reu (dubbel CAC mits uitmuntend) NRC Clubwinster 2019
•    Beste teef (dubbel CAC mits uitmuntend)
•    NRC Clubjeugdwinner 2019 Beste reu jeugdklasse
•    NRC Clubjeugdwinster 2019 Beste teef jeugdklasse
•    NRC beste pup Beste pup uit de vier puppyklassen.
•    Winnaar UV bokaal Zie eerder in dit stuk
•    Clubwinnaar 2019 Beste van het ras
Tevens een beker voor de beste vier in iedere klasse mits "zeer goed" of "uitmuntend". Voor de puppies "veel belovend" of "belovend".

Wat gebeurt er?
De binnenkomst is tussen 8 uur en 9.30 uur. Om 9.30 uur beginnen de exterieurkeuringen. Via de geluidsinstallatie wordt omgeroepen welke nummers er aan de beurt zijn, maar u blijft zelf verantwoordelijk tijdig in de ring te zijn. Kleinere klassen worden in één keer in de ring verwacht, grotere worden vaak in groepen verdeeld maar dit is afhankelijk van de wens van de keurmeester. De hond wordt gekeurd en beschreven, deze beschrijving kunt u na afloop ophalen bij het secretariaat. De vier beste honden komen 's middags in de erering, waar deze in volgorde geplaatst worden. Daarna volgen nog de plaatsingen van besten uit diverse klassen zoals: Beste baby, Beste pup, Beste Jeugdhond, Beste Teef en Beste Reu en uiteindelijk een beste van de clubmatch, welke de titel Clubwinaar 2019 mag dragen.

Voor het eerst?
Voor beginnende exposanten nog het volgende. De hond wordt door de keurmeester in "stand" beoordeeld. Zorgt u er voor dat uw hond een aantal minuten mooi strak stil kan staan. Ook het gangwerk wordt beoordeeld, hierbij moet de hond rustig aan de linkerkant naast u draven op de manier zoals de keurmeester aangeeft. Ook het gebit moet getoond worden, d.w.z. de voortanden moeten scharend sluiten. Dit kan de keurmeester alleen zien als u de lippen voor iets van elkaar doet, waarbij de bek van de hond gesloten blijft. Daarna wil de keurmeester de rest van het gebit zien, waarbij de bek geopend moet worden, vooral de kleine kiesjes meteen achter de hoektanden wil de keurmeester zien. Bij het gebit tonen moet u oppassen dat u niet met de andere vingers de ogen of de neus van de hond dicht houdt. Blijf rustig, met geweld lukt het nooit. Oefen al deze dingen tevoren, het beste kan dit op een cursus ringtraining die bij bijna elke kynologenclub wordt gegeven. Alleen thuis oefenen zonder vreemden is vaak niet voldoende, zorgt u er in ieder geval voor dat het ook goed gaat met, voor de hond vreemde, mensen erbij. Hieronder kun je zien hoe dat gaat.

 

   

Niet tevreden?
Als u een in uw ogen te lage beoordeling krijgt, terwijl de hond zijn gebit niet wil laten zien, of zich op andere wijze niet op z'n best laat zien, moet u niet ontevreden zijn over de keurmeester, die kan alleen beoordelen wat zij/hij ziet en kan op zo'n dag ook niet voor iedere hond een kwartier uittrekken. U moet zorgen dat uw hond goed voorbereid is en zich van zijn beste kant laat zien. En mocht het dan ondanks alle goede voorbereiding toch niet goed lukken of het resultaat tegenvallen, wees dan sportief; we zijn met een hobby bezig en ook de beste heeft wel eens een slechte dag, volgende keer beter.


Gedrag
Het gedrag van honden neemt in onze maatschappij een steeds belangrijkere plaats in. Ook op onze clubmatch zullen we daar meer en meer rekening mee moeten houden. Steeds meer keurmeesters laten honden die uitvallen naar andere honden verwijderen. Dit komt vooral voor in de openklas en de tussenklas, wat toch vaak toegeschreven kan worden aan onvoldoende training en onervaren geleiders. Vaak zijn dit honden die zich thuis heel goed gedragen, maar waarschijnlijk door de andere omstandigheden en plaatsen waar veel honden dicht bij elkaar staan, voelen ze zich niet op hun gemak. De ene actie lokt de andere reactie uit, tot grote verbazing van de eigenaar die dit ook nog nooit heeft meegemaakt. Wees hierop voorbereid en zorg voor voldoende afstand. Laat uw hond niet met andere honden spelen ook al gaat dat anders altijd goed. Stoelen en tassen kunt u ook naderhand ophalen, de auto staat vlakbij. Zorg dat u de handen vrij hebt voor de hond en laat u niet verrassen, heus uw hond kan het ook doen en dan moet u snel kunnen corrigeren. Als uw hond uitvalt wordt hij direct uit de ring verwijderd. Er zijn landen waar dit wordt genoteerd en als dat op een volgende tentoonstelling weer gebeurt mag hij nooit meer terugkomen. Het blijkt dat honden die in Europa erg lastig in de ring waren en naar dergelijke landen geëxporteerd werden zich daar als lammetjes kunnen gedragen. Blijkbaar is hier met training toch wel iets aan te doen.

Ringpersoneel
Wij zoeken elk jaar mensen voor de functie van ringmeester, ‘schrijver’ (op de laptop in Word) en evt. commissaris. Wilt u een helpende hand bieden als ringpersoneel, meld u dan aan bij: nrcfokzaken@gmail.com

Weet u dat …..?
• Er voldoende parkeerruimte is.
• Er geen benches (hokjes) zijn.
• De keuring buiten plaatsvindt.
• De exterieur keuring om 9.30 uur begint
• U dan op het terrein moet zijn en dus op tijd op het parkeerterrein.
• U niet de enige zult zijn die naar binnen moet.
• Voldoende consumpties tegen vriendelijke prijzen te verkrijgen zijn.
• Er om acht uur koffie verkrijgbaar is.
• Iedere exposant zelf dient te zorgen tijdig aanwezig en in de ring te zijn ook indien u meerdere honden inschrijft.
• Iedere exposant de aanwijzingen van ringpersoneel enz. dient op te volgen.
• Iedere exposant zich dient te onderwerpen aan het oordeel van de keurmeester.
• Iedere exposant wordt geacht op de hoogte te zijn van de reglementen van de RvB.
• Iedere exposant een certificaat en keurrapport krijgt en de eerste 4 geplaatsten een prijs.
• Iedere exposant persoonlijk verantwoordelijk is voor aangerichte schade aan derden.
• De NRC wijst in deze iedere aansprakelijkheid af.
• De exposant voldoende verzekerd dient te zijn.
• Monorchide of cryptorchide reuen gediskwalificeerd worden.
• Parforce en/of prikbanden niet zijn toegestaan.
• Gevaarlijke honden geweigerd / verwijderd kunnen worden.
• U een goede halsketting en riem moet hebben.
• U een drinkbak voor de hond mee moet nemen.
• Er voldoende ruimte is om de hond uit te laten buiten het veld.
• De hond niet los mag lopen op of in de buurt van het veld.
• Indien u zelf een kooi mee neemt deze groot genoeg moet zijn.
• Ook in deze kooi de hond zich dient te gedragen.
• Het nummer wat u bij binnenkomst krijgt duidelijk zichtbaar moet dragen in de ring.
• U bij binnenkomst een catalogus krijgt.
• U zelf in de gaten moet houden wanneer u aan de beurt bent.
• Als de hond er verzorgt uitziet dit in zijn en dus in uw voordeel is.
• Inschrijvers ongeveer een week tevoren bericht ontvangen.
• U allen van harte welkom bent.
• U met vragen bij het hoofdbestuur terecht kunt.
• De Raad v Beheer "dubbel handling" niet

De inschrijving is gesloten

Het bestuur van de NRC en de NRC Rottweilerwerkgroep wensen alle deelnemers een succesvolle en vooral prettige Kampioenschapsclubmatch!


Criteria Overzicht