3Gewestenbokaal

Aanmeldformulier voor de africhtingswedstrijd voor Rottweilers om de 3- Gewesten Bokaal te Roosendaal,
georganiseerd door de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Roosendaal e.o. op maandag 10 juni  2019
SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  2 juni  2019

Het inschrijfgeld à EUR 20,00 contant te betalen  op de dag zelf voor aanvang van de wedstrijd

Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts dat de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer.

Keurmeesters: A: Mw A vd Meijden  B: Dhr J Selders   C: Dhr T Jonkers

Pakwerkers : Kort : Stefan Verduyn  Lang: Tom Lips

INSCHRIJVINGEN VOOR  02-06-2019   a.s. aan:  Ingrid Verduyn Groeneweg 33 2920 Kalmthout België Ingrid.verduyn14@gmail.com

Ook te downloaden via de website www.hondensport-roosendaal.nl

De organiserende vereniging houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.

Datum inschrijving *
Naam geleider *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
NRC lidmaatschap no *
Lid van vereniging of WG? *
Naam hond *
NHSB nummer *
Chipnummer *
* Inschrijver verklaart bovengenoemde voorwaarden gelezen te hebben en is daarmee akkoord.
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen overzicht