Inschrijven NRC NKA 2022

Aanmeldformulier voor de africhtingswedstrijd voor Rottweilers om het NRC Nederlands Kampioenschap Africhting te Emmen,
georganiseerd door de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Emmen e.o. op 17 juli 2022
SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  5  juli 2022 - 23.00 uur

Het inschrijfgeld à EUR  25,00 overmaken op  NL 54 RABO 033 67 20 130 van de NRC onder vermelding van naam en NKA

Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts dat de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer.
De NRC verwerkt de persoonsgegevens en uitslagen in haar database en verstrekt deze aan de CWH van de Raad van Beheer. Door inschrijving geef je toestemming deze gegevens te verwerken en te verstrekken aan de CWH. Door inschrijving geef je toestemming om foto's en video's gemaakt tijdens het evenement te publiceren.

Het huidige reglement voor deelname aan het NRC NKA staat op de website bij sporthonden. 

Keurmeesters: A: H. Hengelman, B:  R. de Jong, C: T. jonkers
Pakwerkers : S. Groot Koerkamp, Stefan Verduyn 
Spoorleggers: Peter Boeters, John-Pierre v.d. Reijt

De organiserende vereniging houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.

Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden!

Datum inschrijving *
Naam geleider *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
NRC lidnr eigenaar *
NRC lidnr geleider *
Lid van vereniging of WG? *
Naam hond *
NHSB nummer *
Chipnummer *
* Inschrijver verklaart bovengenoemde voorwaarden gelezen te hebben en is daarmee akkoord.
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen Overzicht