Laatste nieuws

Tijdschema NKA:

 Aanwezig en welkom om 07:30 (kantine ENRW, kantine is open om 07.15 uur)
Loting om 07.30 uur (kantine ENRW)

Afdeling A speuren:
Groep 1: 07.30 uitlopen sporen 1 t/m 6
07.45 vertrek naar de speurvelden
08.15 aankomst speurvelden en loting
08.30 aanvang uitwerken van de sporen groep 1
09.30 terug naar ENRW

Groep 2: 09.00 uitlopen sporen 7 t/m 11
09.15 vertrek naar speurvelden
09.45 aankomst speurvelden en loting
10.00 aanvang uitwerken van de sporen groep 2
10.50 terug naar ENRW

 Afdeling B appel *):
Groep 1: 10.30 – 10.55 / 10.55 – 11.20 / 11.20 – 11.45
Groep 2: 13.15 – 13.40 / 13.40 – 14.05 / 14.05 – 14.30

Afdeling C manwerk:
Groep 1: 12.00 – 12.10 / 12.10 – 12.20/ 12.20 – 12.30 / 12.30 – 12.40 /
12.40 – 12.50 / 12.50 – 13.00 na groep 1 een pauze van 15 minuten
Groep 2: 14.40 – 14.50 / 14.50 – 15.00 / 15.00 – 15.10 / 15.10 – 15.20 / 15.20 – 15.30

Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken wordt het schema aangepast.

 Adresgegevens: E.N.R.W., Charles Binghamweg 98, 3077 PZ Rotterdam.

Kort verslag algemene ledenvergadering 28 juni 2019.
Notulen van de ALV van 14- december 2018 zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.
Alle jaarverslagen 2018 zijn zonder opmerkingen van de leden vastgesteld.
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd en de aanwezige leden hebben op advies van de kascontrolecommissie het bestuur decharge verleend.
De begroting voor 2020 is goedgekeurd.
Hans oost is met grote meerderheid van stemmen herkozen als penningmeester
Fannie Pennings (COS) en Marieke van Ee (COF) zijn in het hoofdbestuur gekozen, eveneens met grote meerderheid van stemmen.
Stanley van Munster is benoemd als lid van de kascontrolecommissie.
De aanwezige jubilarissen zijn gehuldigd en de showbokalen zijn uitgereikt.
Het was een korte maar prettige vergadering met veel positieve inbreng van de leden.

Bestuur mededeling
Omdat Fannie Penning gekozen is in het hoofdbestuur heeft ze haar functie in de COF neergelegd, ze vindt het niet gewenst om zowel hoofdbestuurslid, voorzitter van de COS te zijn en ook nog lid van de COF te zijn.  In haar plaats is Petra Smit door het HB benoemd als lid van de COF.

Fannie blijft wel een belangrijke taak vervullen voor ZooEasy.

Nieuws overzicht