Laatste nieuws

Bestuursmededeling:

Dhr. Pascal Spaan heeft zijn functie als lid van de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS) per direct neergelegd.
Als reden heeft Pascal aangegeven dat zijn visie op het stimuleren van de wedstrijdsport niet in lijn is met de visie van het Hoofdbestuur.
het Hoofdbestuur bedankt Pascal voor zijn inzet voor de NRC in het algemeen en de sporthonden in het bijzonder.

Nieuws overzicht