NRC NK speuren 2019

Aanmelden voor het NRC speurkampioenschap 2019  georganiseerd in samenwerking met de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Hoogeloon te Hapert op zondag 3 november 2019.
Onderaan deze pagina staat het aanmeldformulier.
 
Gelijktijdig een kopie stamboom en een kopie van het Logboek mailen naar: Fannie Pennings, E-mail: w.vanmelis@kpnmail.nl, of per post naar: F. Pennings, Nachtegaal 3, 5763 BK Milheeze.
Vragen: Fannie Pennings,E-mail:  w.vanmelis@kpnmail.nl of Tel +31 622468251

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  26 oktober 2019
Het inschrijfgeld à  € 22,50 kun je overmaken op bankrekeningnummer  NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn  o.v.v. NRC NKS 2019.  Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.
Inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.
Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de reglementen van de Raad van Beheer en de Nederlandse rottweilerclub en zich daaraan te zullen houden.
Keurmeesters: ??.
Spoorleggers:
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden  of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.
Zie hier ook het reglement.

 

Datum aanmelding
Naam geleider: *
Adres+ huisnummer: *
Postcode geleider *
Woonplaats geleider *
Telefoonnummer geleider: *
E-mail geleider: *
Naam hond: *
Nummer hond: *
Chipnummer hond: *
SpH1 of SpH2
Lidnummer NRC geleider: *
Lidnummer NRC eigenaar: *
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen overzicht