Gedragstesten RST & MAG

Hieronder kunt je aanmelden voor de gedragstesten: RST (rasstandaardtest) of de MAG (maatschappelijk aanvaardbaar gedrag).

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn organiseren we weer een test.

Je hond is pas aangenomen als er ook betaald is op rekeningnummer: NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. Rottweilerclub.

Als je geen lid van de NRC bent moet je € 25 extra overmaken.

Zorg dat je hond goed voorbereid is doormiddel van goede opvoeding enz.. Lees hier informatie over de testen

Lees hier het RST protocol.

We plannen minimaal twee per jaar maar als er meer aanmeldingen zijn doen we het vaker. Je kunt op onderstaand formulier aangeven welke maand je voorkeur heeft.
Uiteraard is e.e.a. op dit moment afhankelijk van COVID-19

 

Datum aanmelding *
Naam eigenaar: *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Naam hond: *
Nummer (NHSB) hond: *
Geboorte datum *
Testkeuze.
Voorkeur welke maand
Keuzes gemaakt hierboven?
* Ik geef toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie van de NRC en de Raad van Beheer.
* Ik geef toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren.
* Ik ben bekend met de reglementen van de Raad v Beheer en de NRC en aanvaart de rechtsmacht van deze organisaties.
* Voor zover bekend heeft de hond gedurende de laatste 12 weken voor de testdatum niet in omstandigheden verkeerd waardoor gevaar voor besmetting voor andere honden te vrezen valt.
* Als deze omstandigheden zich alsnog voordoen zal de hond niet meedoen.
* Aangemelde personen die niet COVID-19 veilig zijn zullen de locatie niet bezoeken.
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen Overzicht