Mededeling

Op de bestuursvergadering van vrijdag 13 augustus j.l. heeft Frank Beiboer besloten zijn bestuursfunctie per direct te beëindigen. De reden hiervan is dat het bestuur niet meer functioneert en het niet lukt daar verbetering in aan te brengen.
Tiny Manders heeft naar aanleiding van de hierdoor ontstane situatie besloten ook zijn functie per direct te beëindigen.
Wij blijven de taken die we hadden nog even doen zodat de overgebleven bestuursleden daar een oplossing voor kunnen regelen. Wij betreuren het zeer dit besluit te moeten nemen.
We bedanken de leden die ons zolang het vertrouwen hebben gegeven en wensen de NRC alle goeds.
Frank Beiboer en Tiny Manders
 

Nieuws Overzicht