Bestuursmededeling

Wij vragen jullie aandacht voor het volgende:

Op vrijdag 13 augustus 2021 heeft de voorzitter van de Nederlandse Rottweiler Club (N.R.C.) , de heer F. Beiboer, zijn functie per direct beëindigd.
Hierop volgend heeft de secretaris van de N.R.C., de heer T. Manders, ook besloten om eerder met zijn werkzaamheden voor de N.R.C. te stoppen dan zijn geplande aftreden, conform rooster, in september 2021.
De twee hoofdbestuursleden welke momenteel in functie zijn, Hans Oost en Fannie Pennings, betreuren het genomen besluit van beide heren ten zeerste.
Beiden zetten thans alles in het werk om de vereniging voort te laten gaan en voor de vrijgekomen functies opvolging te zoeken.
Op dit moment is Hans Oost penningmeester en heeft thans ook de functie als Vice-voorzitter en fungeert vanaf dit moment ook als officieel aanspreekpunt/woordvoerder van de N.R.C..
Op de website zullen de correspondentie gegevens aangepast worden.
Wij zetten de schouders eronder en gaan door!

Vice-voorzitter/penningmeester Hans Oost
Bestuurslid Fannie Pennings

Nieuws Overzicht