Advertenties clubfokkers

De Nederlandse Rottweilerclub biedt de mogelijkheid om je kennel extra in de kijker te zetten. Vernoeming met banner op de website kan als je lid bent van de NRC en als dus fokt volgens het fokreglement van de Raad van Beheer en Nederlandse Rottweilerclub.

Om te voorkomen dat er via fokkers en reu-eigenaren doorgelinkt kan worden naar ongewenste sites, behoudt het bestuur zich het recht voor om sites waarbij dat gebeurt te weigeren of te verwijderen. Het is dus zaak om ook zelf uw eigen site hiertegen te beschermen.

Indien u een banner ontwerpt, wilt u dan rekening houden met de volgende maximale maten:
Hoogte: Maximaal 150 pixels
Breedte: Maximaal 300 pixels.

Als je de banner van de site wilt graag hier een mailtje naar toe. Ook als er iets wijzigt.

Fokkers

   

Van de Ambocahoeve, W.J.H. Wekking
www.ambocahoeve.nl

Van het Beemdenpark, J.J.J. Dor-Deenen
www.beemdenpark.com 

 

Van het Borkerhout,   H. Aardema-Sikkema
www.vanhetborkerhout.nl

Van Brixenburg, P. M.M. Martens
www.brixenburg.com

 

Dutch Onyx Rottweilers, E. Kruglak
www.dutchonyx.nl

 

Vom Erpenstein, R. & A. van Erp - van Poelgeest
www.vomerpenstein.nl

  

Of the Fancy Rott's, T. &  A. Manders
www.fancyrotts.nl

  

Van het Haltersehof,   M. van Ee
www.vanhethaltersehof.nl

Van het Haverveld, A.M.T. Edelaar - Kraan
www.haverveld.nl 

Von Kirch-Eulen Hof, M.M.M.  Jansen
www.vonkircheulenhof.nl

Van de Leemlande, Corinne Schuurmans
www.leemlande.nl

 

Van de Markenrichter, M.van der Veen
www.markenrichter.nl 

Marmeshof,       M. Rietdijk
www.marmeshof.nl

Van Meijl op Zeven, W.J.M. Peters
www.vanmeijlopzeven.nl

Munanis & Beatelke, M. & V. Montes Klaver
www.munanis.nl

 

Vom Nyeboxwoude, F. & H. Oost
www.nyeboxwoude.nl

 

Van 't Raquincohof, C. Diederiks-de Bever
www.raquincohof.nl

 


Royal Creek, J. Verwijmeren
www.royal creek.nl 

Van het Rozenbrinkje, R.M. Boerenbrink
www.rozenbrinkje.nl

De Runderkraal, J. Geerts
www.runderkraal.nl

Van de Sjans, J.A.T. Koelewijn
www.rottweilerkennelvandesjans.nl

Soño Cachó, I.C. Overmeer
www.sonocacho.com


Ter Waele,  C.W.E. Zandbergen
www.terwaele.nl

Van Thuredrecht, M. vd Brink
http://www.thuredrecht.com


Van Tousell,  S. Niels
www.tousell.nl


Villa Blackandtan, S.R.T. van Munster
WWW.BLACKANDTAN.NL

 

Van het Wederzicht, F.J.W.M. Kapteijns
www.wederzicht.nl

 

Van de Wodanahoeve, Tonny en Dorien Bredewold
www.wodanahoeve.nl

 

Van Zopian, C. & J. Thijssen
www.zopian.nl