Clubfokkers adressenlijst

Clubfokkers zijn Nederlandse fokkers welke lid zijn van de Nederlandse Rottweiler Club (NRC), al dan niet met een bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam. Clubfokkers dienen zich met alle door hen te fokken nesten te houden aan het fokregelement van de NRC. Klik hier voor het fokregelement.

Niet alle fokkers die lid zijn staan op deze lijst, ze moeten het zelf aanvragen. Dus bent u ook een NRC clubfokker en ontbreken uw gegevens op deze lijst, dan kunt u het hier een aanvraag doen voor plaatsing, na controle zal uw kennel dan op de lijst geplaatst kunnen worden. Kennels waarbij in de afgelopen 3 kalenderjaren geen nest is geboren, zullen automatisch van de lijst afgevoerd worden.
Indien u van mening bent dat er gegevens ontbreken/onjuist vermeld staan op deze of andere pagina’s verzoeken wij u dit te melden.

Downloads: