Logo Rottweiler Club

Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen) Dan kun je bij “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het lidnummer is kort geleden gewijzigd. Voor de duidelijkheid begint het nu met het hele jaartal. Voorheen werden de eerste twee cijfers weggelaten maar sinds 2000 was dat lastig. Het bestaat nu dus uit jaartal-maand-volgnummer. Het is verder niet gewijzigd zodat het herkenbaar blijft wanneer iemand lid geworden is. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens". Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Uiteraard kun wijzigingen ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Logo Rottweiler Club

ZooEasy abonnement

Om te controleren of de gegevens van je honden juist vermeld staan in ZooEasy kun  je dat hier controleren. Inloggen en naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren. Natuurlijk kun je nog veel meer vinden in ZooEasy.

Nog geen (proef) abonnement op ZooEasy? Meld je hier aan.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Try now Champ voor rottweilers

We kunnen ons voorstellen dat U ook graag eens kennis wilt maken met Champ Dogfood. Dat kan hier.
Dat kan Nu! Bent U nog geen klant maar wel een Fokker? Vraag hier dan een informatie pakket aan van Champ Dogfood...

Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens alle evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

 Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. Graag in een bijlage naar f.beiboer@gmail.com  mailen.

Logo Rottweiler Club

Mededeling bestuur

Ondanks alle moeite die we gedaan hebben moeten we toch besluiten dit jaar geen clubmatch te houden.


Het bestuur
Logo Rottweiler Club

Corona nieuws

geplaatst 15-7-2020

Van de CWH ontvingen we onderstaand bericht.

De actuele richtlijn voor het weer mogen organiseren van evenementen is op dit moment 1 september.

Omdat medio augustus weer een update van het RIVM wordt verwacht, zal de CWH pas in de tweede helft van augustus een nieuw IGP covid-19 protocol publiceren.

Er is van meerdere werkhondenverenigingen een verzoek ontvangen, de opties die hierin zijn genoemd, worden meegenomen in de vaststelling.

Buiten het IGP protocol moet op dit moment voor het organiseren rekening worden gehouden met:

Regels buiten
*    U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
*    Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
*    Personeel telt niet mee.
*    Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
*    U reserveert een plek.
*    En u krijgt een gezondheidscheck.

 Met vriendelijke groet
Gerard Besselink
Secretaris CWH

 

Er kan weer getraind worden mits de RIVN regels in acht genomen worden. Succes en voorzichtig.

Hieronder het corona protocol VZH, IGP, SPH, van de CWH en de FCI

De in dit protocol opgenomen wijzigingen zijn alleen voor regionale/ nationale examens/wedstrijden.
Het uitgangspunt van dit protocol is de bescherming van de gezondheid, ze zijn alleen voor de duur van de wettelijke beperkingen in Nederland.

VZH:
1. Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd, maar moet buiten het evenementengebied worden uitgevoerd, met de nodige alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGP-voorschriften

2. De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester.

Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, evenals de hondengeleider, moet indien nodig een mondbeschermer dragen (als de afstand minder dan 1,5 m bedraagt).

Afd. A: Speuren
3. In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphand-schoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester.

Voor de nieuwe aanzet wordt het voorwerp achter de hond gelegd. De spoorlegger zal de voorwerpen ophalen. (tot het IGP 1- en FH-V-niveau is deze wijziging niet nodig), voor alle andere niveaus is het een tijdelijke aanvulling op de IGP-regelgeving.

Fase B: Gehoorzaamheid
4. Voor het begin van afd. B geeft iedere hondengeleider de eigen apporteerblokken (die voldoen aan de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar naam, aan de examen-leider die handschoenen draagt.

De examenleider brengt deze apporteerblokken naar de apporteerstandaard. Aan het einde van afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee.
5. Bij het passeren van de groep moet een minimale afstand van 1,5 m in acht worden genomen. Met andere woorden, een strakke cirkel rond de personen mag op dit moment niet worden uitgevoerd.

Afd. C: Pakwerk
6. Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand.

Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden. Dit wil zeggen dat de pakwerker en de geleider een mondkapje moeten dragen.
Wil een geleider dit niet, dan is er een keuze zoals hieronder omschreven, echter dit moet voor aanvang van het examen of wedstrijd aan de organisatie worden gemeld.
Een pakwerker die geen mondkapje wil dragen kan dus niet worden ingezet tijdens dit examen/wedstrijd.

• IGP 1

Bij IGP I, in de stel en aanblaf oefening, kan de hondengeleider zoals in de programma eisen is opgenomen, zelf beslissen of hij de hond ophaalt of de hond in de basispositie roept.
• Voor het zijtransport naar de keurmeester moet door de regelgeving de vereiste afstand van 1,5 meter worden aangehouden.
• Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven

Keuze:
Als een geleider ervoor kiest geen mondkapje te dragen, is het volgende van toepassing.
IGP 1 ophalen van de hond uit het verstek is niet mogelijk, de hond moet dus uit het verstek worden geroepen.

Ontwapening tijdens alle oefeningen:
• Na een teken van de keurmeester gaat de geleider naar de pakwerker toe tot een afstand van 2 meter.
• Op aanwijzing van de keurmeester wordt de hond in de basispositie geroepen of in een andere (zit, af of sta stand) positie gebracht.
• Op een commando van de geleider, loopt de pakwerker twee meter van de hond vandaan.
• De geleider gaat dan naar de hond en neemt de hond in de basispositie. Na deze basis-positie wordt het pakwerk vervolgd.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Het Nederlands kampioenschap IGP op 19 juli gaat niet door. Als het mogelijk is organiseren we het op een latere datum.

---------------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe planning voor het IFR - IGP en SPH WK ziet er als volgt uit:
•    2021               World Championships IGP/IFH    Hongarije
•    2022               World Championships IGP/IFH    Frankrijk
•    2023               World Championships IGP/IFH    Tsjechië

Nieuwe planning IFR shows:
2021    Frankrijk
2022    Noord Macedonia
2023    Nederland

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Omdat er geen gedragstesten gehouden kunnen worden zijn er fokkers die vragen of ze toch een niet geteste teef kunnen laten dekken. We hebben overlegd met de Raad van Beheer en dit wordt niet toegestaan.   Er worden dan geen stambomen afgegeven voor de pups. Het gehele VFR blijft van kracht.

Tot en met 1 oktober alle evenementen afgelast.

We volgen het beleid van de Raad van Beheer, zie hieronder.

Zie voor bijeenkomsten Raad v Beheer zie: https://www.houdenvanhonden.nl/

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bericht Raad van Beheer

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM.