Logo Rottweiler Club

Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen) Dan kun je bij “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het lidnummer is kort geleden gewijzigd. Voor de duidelijkheid begint het nu met het hele jaartal. Voorheen werden de eerste twee cijfers weggelaten maar sinds 2000 was dat lastig. Het bestaat nu dus uit jaartal-maand-volgnummer. Het is verder niet gewijzigd zodat het herkenbaar blijft wanneer iemand lid geworden is. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens". Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Uiteraard kun wijzigingen ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Logo Rottweiler Club

ZooEasy abonnement

Om te controleren of de gegevens van je honden juist vermeld staan in ZooEasy kun  je dat hier controleren. Inloggen en naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren. Natuurlijk kun je nog veel meer vinden in ZooEasy.

Nog geen (proef) abonnement op ZooEasy? Meld je hier aan.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Try now Champ voor rottweilers

We kunnen ons voorstellen dat U ook graag eens kennis wilt maken met Champ Dogfood. Dat kan hier.
Dat kan Nu! Bent U nog geen klant maar wel een Fokker? Vraag hier dan een informatie pakket aan van Champ Dogfood...

Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens alle evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

 Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. Graag in een bijlage naar f.beiboer@gmail.com  mailen.

Logo Rottweiler Club

Resultaten honden registreren en publiceren

Om de verwerking van gegevens beheersbaar te houden zijn er meerdere vrijwilligers en/of bestuursleden actief waarbij ieder zijn eigen taak heeft. Het is van belang dat gegevens bij de juiste persoon en op de juiste manier aangeleverd worden. Dubbel insturen geeft extra werk. Onvolledig insturen kan niet juist verwerkt worden enz.. Daarom vragen wij de medewerking van de leden.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Mededeling bestuur

Marieke van Ee heeft wegens tijdgebrek haar functie in het hoofdbestuur ter beschikking gesteld.
De hoeveelheid werk die de bestuursfunctie in de Rottweilerclub met zich brengt is niet verenigbaar met haar gezin en haar werk.
Het hoofbestuur betreurt haar aftreden en bedankt haar voor het werk wat zij voor de Rottweilerclub gedaan heeft.
We hopen dat zij in de toekomst toch beschikbaar blijft voor enkele werkzaamheden.

Hoofdbestuur.

Logo Rottweiler Club

Fokkersavond

Op 28 februari 2020 organiseert de Rottweilerclub een fokkersavond in het sport en cultureel centrum, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Op deze avond zal Paul Mandigers een lezing verzorgen, zie hieronder de onderwerpen en de CV van Paul.

Paul is een begenadigd spreker en heeft al eerder een zeer interessante lezing gegeven op een fokkersavond. Zie hieronder de onderwerpen en de CV van Paul.

Titel: Fokkerij 2.0 - Komen hartproblemen voor bij de Rottweiler en zo ja welke dan? Wat moeten we ermee, wat kunnen we eraan doen?

- En wat betekent de nieuwe ouderschapscontrole (planning eind 2020), waarbij gebruikt gemaakt wordt met SNP’s, voor mij als fokker?

- Wat kan ik met SNP’s doen. Hoe gaat dit mijn fokkerij naar een hoger niveau tillen?

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Laatste nieuws rottweilerclub

Fokkersavond
Op 28 februari 2020 organiseert de Rottweilerclub een fokkersavond in het sport en cultureel centrum, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Klik hieronder voor meer nieuws en vooral hulp en aanwijzingen waar je iets kunt vinden enz.

 

Logo Rottweiler Club

Gedragstesten rottweiler

Gedragstesten
Het hoofdbestuur heeft in overleg met gedragskeurmeesters besloten om ook de MAG test weer te organiseren.
De test zal dan op dezelfde dag georganiseerd worden als de rasstandaardtest.
Uiteraard worden de testen beoordeeld door keurmeesters die gekwalificeerd zijn voor de test die zij keuren.
Zoals bekend wordt bij de rasstandaardtest ook het exterieur beoordeeld. Dit is ook mogelijk bij de MAG test.
In beide gevallen zal de exterieurkeuring inclusief het meten plaats vinden na de gedragsbeoordeling.

De eerstvolgende test is in maart 2020, je kunt je hier aanmelden.