Logo Rottweiler Club

Bereikbaarheid HB en commissies

Het lukt nog niet om alle bestuursleden en commissieleden goed op de site krijgen. Zo lijkt het bij Fannie en Marieke dat ze plotseling bestuurslid zijn maar daar hoort  uiteraard a.i. bij te staan.

Ook missen nog enkele commissie leden. Mail even iemand anders van bestuur of een commissielid dan wordt je geholpen. Het wordt zo spoedig mogelijk aangevuld.

Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Algemene ledenvergadering


Het hoofdbestuur heeft besloten om alle verplichte onderwerpen die op een ALV behandeld moeten worden op de vergadering in juni te behandelen.

De geringe belangstelling maakt dat het niet zinvol is altijd twee vergaderingen te organiseren.

Dit betekent dat onderwerpen zoals de begroting en huldigingen voortaan op de ALV van juni zal plaats vinden.

Hoofdbestuur NRC

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. 

Logo Rottweiler Club

Resultaten honden registreren en publiceren

Om de verwerking van gegevens beheersbaar te houden zijn er meerdere vrijwilligers en/of bestuursleden actief waarbij ieder zijn eigen taak heeft. Het is van belang dat gegevens bij de juiste persoon op de juiste manier aangeleverd worden. Dubbel insturen geeft extra werk. Onvolledig insturen kan niet juist verwerkt worden enz.. Daarom vragen wij de medewerking van de leden.

Lees meer