Logo Rottweiler Club

Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen) Dan kun je bij “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het lidnummer is kort geleden gewijzigd. Voor de duidelijkheid begint het nu met het hele jaartal. Voorheen werden de eerste twee cijfers weggelaten maar sinds 2000 was dat lastig. Het bestaat nu dus uit jaartal-maand-volgnummer. Het is verder niet gewijzigd zodat het herkenbaar blijft wanneer iemand lid geworden is. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens".
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Logo Rottweiler Club

ZooEasy abonnement

Om te controleren of de gegevens van je honden juist vermeld staan in ZooEasy kun  je dat hier controleren. Inloggen en naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren. Natuurlijk kun je nog veel meer vinden in ZooEasy.

Nog geen (proef) abonnement op ZooEasy? Meld je hier aan.

Logo Rottweiler Club

Try now Champ

We kunnen ons voorstellen dat U ook graag eens kennis wilt maken met Champ Dogfood. Dat kan hier.
Dat kan Nu! Bent U nog geen klant maar wel een Fokker? Vraag hier dan een informatie pakket aan van Champ Dogfood...

Logo Rottweiler Club

Uitnodiging IFR Denemarken

We hereby invite you to a whole week of Rottweilers in Odense, Denmark from the 14th to the 21st of September 2019.
2019 is the year of IFR´s 50 years anniversary and The Danish Rottweiler Club (RKD) 75 years anniversary. This call for a special event to celebrate the Rottweiler and all the Rottweiler lovers from all over the world.
We start the World Rottweiler event in the City of Hans Christian Andersen on the 14th of September 2019 with a regional anniversary show. The show will take place at “Dyreskuepladsen”* in Odense on the 14 – 15th of September following with an IFR FH tracking championship on the 16-18th in “Trekantområdet”* Jylland (about 40 km from Odense) Last but not least we have the IFR IGP Championship at “Odense Atletik Stadion”* on the 18-21st of September. Closing with a celebration of all the festivities on the 21st with a big party with room for all.
All information about the Show, FH and IGP including the registration will be available on our website www.ifr2019.com which will continuously be updated.
The show and competitions will be hold according to FCI and IFR regulations. Please see www.ifrottweilerfriends.org
Registration of the participants FH and IGP will be accepted from the 18.03.2019 until the 18.08.2019 and can be sent by using the registration form, which is going to be available on the website www.ifr2019.com Please follow the instructions given on the website. Also, please include a short text and picture of every participants and team captains. Entries that are not received before the last entry date will not be accepted.
Please contact Rikke, Uli, Carsten or Henrik if you have questions regarding the event in Denmark.


World Show, Uli Nomis: Uli.n@rottweiler.dk

Website http://www.ifr2019.com/


FH and IGP, Rikke Johannessen: Rikke.j@rottweiler.dk
IFR matters, Carsten Henriksen: cch@capral.net
Chairman, Henrik Fuchs: formand@rottweiler.dk

“Dyreskuepladsen”: Flemmings Allé, 5250 Odense SV
“Trekantområdet”: www.trekantomraadet.dk/leve/
“Odense Atletik Stadion”: Stadionvej 43, 5200 Odense

We look forward to seeing you all in Denmark.

Best regards,
Henrik Fuchs
Chairman of the Danish Rottweilerclub (RKD)

Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens alle evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

 Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. Graag in een bijlage naar f.beiboer@gmail.com  mailen.

Logo Rottweiler Club

Resultaten honden registreren en publiceren

Om de verwerking van gegevens beheersbaar te houden zijn er meerdere vrijwilligers en/of bestuursleden actief waarbij ieder zijn eigen taak heeft. Het is van belang dat gegevens bij de juiste persoon en op de juiste manier aangeleverd worden. Dubbel insturen geeft extra werk. Onvolledig insturen kan niet juist verwerkt worden enz.. Daarom vragen wij de medewerking van de leden.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Laatste nieuws

 Zie hier uitleg IFR IGP selectie voor Denemarken

Het Nederlandse team voor het IFR wereldkampioenschap in Denemarken is bekend, zie hier
Wil je het team sponsoren?   Stuur hier een mail voor info.

Kort verslag algemene ledenvergadering 28 juni 2019.
Notulen van de ALV van 14- december 2018 zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.
Alle jaarverslagen 2018 zijn zonder opmerkingen van de leden vastgesteld.
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd en de aanwezige leden hebben op advies van de kascontrolecommissie het bestuur decharge verleend.
De begroting voor 2020 is goedgekeurd.
Hans oost is met grote meerderheid van stemmen herkozen als penningmeester
Fannie Pennings (COS) en Marieke van Ee (COF) zijn in het hoofdbestuur gekozen, eveneens met grote meerderheid van stemmen.
Stanley van Munster is benoemd als lid van de kascontrolecommissie.
De aanwezige jubilarissen zijn gehuldigd en de showbokalen zijn uitgereikt.
Het was een korte maar prettige vergadering met veel positieve inbreng van de leden.

Bestuur mededeling
Omdat Fannie Penning gekozen is in het hoofdbestuur heeft ze haar functie in de COF neergelegd, ze vindt het niet gewenst om zowel hoofdbestuurslid, voorzitter van de COS te zijn en ook nog lid van de COF te zijn.  In haar plaats is Petra Smit door het HB benoemd als lid van de COF.

Fannie blijft wel een belangrijke taak vervullen voor ZooEasy.

Logo Rottweiler Club

Hond kopen?

Verantwoord hond kopen, lees hier de brochure "Fairfok"