Logo Rottweiler Club

Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen) Dan kun je bij “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het lidnummer is kort geleden gewijzigd. Voor de duidelijkheid begint het nu met het hele jaartal. Voorheen werden de eerste twee cijfers weggelaten maar sinds 2000 was dat lastig. Het bestaat nu dus uit jaartal-maand-volgnummer. Het is verder niet gewijzigd zodat het herkenbaar blijft wanneer iemand lid geworden is. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens". Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Uiteraard kun wijzigingen ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Logo Rottweiler Club

ZooEasy abonnement

Om te controleren of de gegevens van je honden juist vermeld staan in ZooEasy kun  je dat hier controleren. Inloggen en naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren. Natuurlijk kun je nog veel meer vinden in ZooEasy.

Nog geen (proef) abonnement op ZooEasy? Meld je hier aan.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Try now Champ voor rottweilers

We kunnen ons voorstellen dat U ook graag eens kennis wilt maken met Champ Dogfood. Dat kan hier.
Dat kan Nu! Bent U nog geen klant maar wel een Fokker? Vraag hier dan een informatie pakket aan van Champ Dogfood...

Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens alle evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

 Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. Graag in een bijlage naar f.beiboer@gmail.com  mailen.

Logo Rottweiler Club

Mededeling bestuur

Marieke van Ee heeft wegens tijdgebrek haar functie in het hoofdbestuur ter beschikking gesteld.
De hoeveelheid werk die de bestuursfunctie in de Rottweilerclub met zich brengt is niet verenigbaar met haar gezin en haar werk.
Het hoofbestuur betreurt haar aftreden en bedankt haar voor het werk wat zij voor de Rottweilerclub gedaan heeft.
We hopen dat zij in de toekomst toch beschikbaar blijft voor enkele werkzaamheden.

Hoofdbestuur.

Logo Rottweiler Club

Afgelastingen ivm Corona virus

De algemene ledenvergadering die gehouden zou worden op 19 juni kan geen doorgang vinden. Hij is voorlopig uitgesteld naar september.
De jongehondendag die gepland stond voor 12 september gaat ook niet door.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Er kan weer getraind worden mits de RIVN regels in acht genomen worden. Succes en voorzichtig.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Het Nederlands kampioenschap IGP op 19 juli gaat niet door. Als het mogelijk is organiseren we het op een latere datum.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Het zat er natuurlijk al aan te komen maar het IFR IGP en het IFR speuren in Hongarije gaat in 2020 niet door.
De nieuwe planning ziet er als volgt uit:
•    2021               World Championships IGP/IFH    Hungary
•    2022               World Championships IGP/IFH    France
•    2023               World Championships IGP/IFH    Czech Republik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Omdat er geen gedragstesten gehouden kunnen worden zijn er fokkers die vragen of ze toch een niet geteste teef kunnen laten dekken. We hebben overlegd met de Raad van Beheer en dit wordt niet toegestaan.   Er worden dan geen stambomen afgegeven voor de pups. Het gehele VFR blijft van kracht.

Tot en met 1 oktober alle evenementen afgelast.

We volgen het beleid van de Raad van Beheer, zie hieronder.

Zie voor bijeenkomsten Raad v Beheer zie: https://www.houdenvanhonden.nl/

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bericht Raad van Beheer

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM.

Logo Rottweiler Club

Gedragstesten rottweiler

Gedragstesten
Het hoofdbestuur heeft in overleg met gedragskeurmeesters besloten om ook de MAG test weer te organiseren.
De test zal dan op dezelfde dag georganiseerd worden als de rasstandaardtest.
Uiteraard worden de testen beoordeeld door keurmeesters die gekwalificeerd zijn voor de test die zij keuren.
Zoals bekend wordt bij de rasstandaardtest ook het exterieur beoordeeld. Dit is ook mogelijk bij de MAG test.
In beide gevallen zal de exterieurkeuring inclusief het meten plaats vinden na de gedragsbeoordeling.

De eerstvolgende test is in maart 2020, je kunt je hier aanmelden.