Aanmelding geboorte nest

Geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte van de pups te worden doorgegeven. Bij onduidelijkheden wordt er contact met je opgenomen.

Het geboortebericht kan op de website geplaatst worden. Dit gebeurd zo snel mogelijk nadat de €50,00 nestcontrole kosten ontvangen zijn. Uiteraard alleen als de €25,00 voor plaatsing dek of nest bericht ook betaald zijn. Anders moet je nu €75 overmaken voor nestcontrole en plaatsing.  Betalen op rekening NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. NRC Nestcontrole.

Controleer zelf regelmatig of het nest nog op de site staat en de gegevens nog correct zijn.
Mocht het aantal beschikbare pups wijzigen of de pups eerder geplaatst zijn dan graag direct melden. Gebruik hiervoor het e-mail adres wat bij het nest staat. Nesten op de site waarvan geen pups beschikbaar zijn willen we niet, als geïnteresseerden voor niets bellen denken ze dat de club niets heeft en gaan ze elders zoeken, dat proberen we te voorkomen door correcte info op de site.

Mochten er nadien toch weer pups beschikbaar komen dan kun je dat bij webbeheer melden, en zetten we het er weer op. 


Als bij een nest van zes weken nog pups beschikbaar zijn dan kun je verzoeken om één week verlenging. Dat kan, indien nodig, wekelijks herhaald worden totdat ze 16 weken oud zijn, dan wordt het nest definitief verwijderd.

Eventueel kunnen jonge honden vanaf 16 weken op verzoek bij de herplaatsingen op de site komen.

Zonder communicatie worden ze automatisch verwijderd als de pups zes weken oud zijn.

Vergeet niet het nest ook bij de Raad van Beheer te melden!

Naam contactpersoon: *
Adres + huisnummer: *
Postcode + woonplaats: *
E-mail: *
Telefoonnummer: *
Lidnummer NRC: *
Naam Kennel:
Website Kennel:
Naam moeder: *
Aantal geboren reuen: *
Aantal geboren teven: *
Aantal reuen bemiddelen: *
Aantal teven bemiddelen: *
Geboortedatum: *
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
Opmerkingen: *
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen overzicht