Logo Rottweiler Club

Kampioenschapclubmatch

 Om in te schrijven voor de kampioenschapclubmatch graag onderstaand formulier invullen.
Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is op rekeningnummer: NL 54 RABO 033 67 20 130 Graag gelijktijdig met inschrijven overmaken.

De aanvullende resultaten worden uit ZooEasy gehaald. Als je er zeker van wilt zijn dat de gegevens van de honden juist vermeld worden moet je te voren in ZooEasy controleren of ze goed in de administratie opgenomen zijn. Die gegevens komen in de catalogus.  De "ZooEasy invoerders" helpen graag.  De meeste fokkers kunnen inloggen in ZooEasy.

Hier staat een link naar ZooEasy. Daar kun je zien wat al geregistreerd staat. Naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of de moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren.
Het is eigen verantwoordelijkheid of alles in ZooEasy klopt.

Nog geen toegang tot ZooEasy? Klik hier om gratis te proberen.

Om je goed voor te bereiden kun HIER meer informatie vinden.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Dutch Championship show

It's the Dutch Rottweilerclub a pleasure to invites you for the Championship show on the 11th of May, 2019. in the Netherlands. See the form below to register.

The show will be held in Rotterdam, address: Charles Binghamweg 98, 3077 PZ Rotterdam

Please pay directly to bank number  BIC code RABONL2U  NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C.  named "Dutch club show". You can also pay on the show.

You can register until April 28.  We want to start at 9.30 a.m.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

3Gewestenbokaal

Aanmeldformulier voor de africhtingswedstrijd voor Rottweilers om de 3- Gewesten Bokaal te Roosendaal,
georganiseerd door de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Roosendaal e.o. op maandag 10 juni  2019
SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  2 juni  2019

Het inschrijfgeld à EUR 20,00 contant te betalen  op de dag zelf voor aanvang van de wedstrijd

Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts dat de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer.

Keurmeesters: A: Mw A vd Meijden  B: Dhr J Selders   C: Dhr T Jonkers

Pakwerkers : Kort : Stefan Verduyn  Lang: Tom Lips

INSCHRIJVINGEN VOOR  02-06-2019   a.s. aan:  Ingrid Verduyn Groeneweg 33 2920 Kalmthout België Ingrid.verduyn14@gmail.com

Ook te downloaden via de website www.hondensport-roosendaal.nl

De organiserende vereniging houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Workshop speuren

 Er zijn nog 2 plaatsen vrij om deel te nemen met rottweiler aan de speurworkshop op 26 mei 2019 bij RW Emmen.

De workshop wordt gegeven door Paul Dieter Viehoff!
Dus alleen voor deelname! Kijkers kunnen we niet meer aannemen.

Bij inschrijving gelijktijdig € 100 overmaken op rekeningnummer: NL 54 RABO 033 67 20 130 tnv Rottweilerclub.
Vol is vol, je wordt aangenomen in volgorde van betaling.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

E-maillijst sporthonden

De COS willen de sporters graag per e-mail voorzien van relevante informatie .
In verband met de privacy wetgeving hebben we toestemming nodig zodat de COS je e-mail adres mag bewaren en mag gebruiken om je te informeren over NRC sporthondenzaken. Dat kan via onderstaand formulier. Uiteraard wordt het niet voor andere doelen gebruikt en wordt er zorgvuldig mee omgegaan. Mocht je in de toekomst geen prijs meer stellen om via deze lijst geïnformeerd te worden dan is een mailtje voldoende om het te laten verwijderen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding Dekking

Van iedere dekking moet binnen 3 weken aangifte gedaan worden. Ook al hoeft het dekbericht (nog) niet op de website. In het VFR is opgenomen dat het verplicht is de dekking door te geven. We zetten het automatisch op de site zodra € 25 betaald is.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding geboorte nest

Geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte van de pups te worden doorgegeven. Bij onduidelijkheden wordt er contact met je opgenomen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding Rasstandaardtest

 De testen worden gehouden op het terrein van de hondenvereniging RW Made aan de Haasdijk.
De datums staan in de agenda maar bij veel voldoende aanmeldingen wordt er zo spoedig mogelijk een extra test georganiseerd.
 Hier kun je verdere info vinden om je voor te bereiden.
De kosten voor de test zijn €100 (volledige test)
Voor alleen exterieur € 50
Een herhaling van alleen het gedragsdeel kost ook € 50
Als je geen lid bent van de Nederlandse Rottweilerclub betaald je € 25 extra.
Dit bedrag kan overgemaakt worden op Banknummer: NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. Nederlandse Rottweilerclub.
Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC. Je kunt je hieronder aanmelden.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Incasso

Met dit formulier geef je de Nederlandse rottweilerclub toestemming tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie en eventuele abonnementen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

ZooEasy toegang

Met dit formulier kun je een abonnement op ZooEasy bestellen. Tot het eind van dit jaar is dat gratis daarna wordt jaarlijks € 5 in rekening gebracht gelijktijdig met de contributie.

Lees meer