Logo Rottweiler Club

E-maillijst sporthonden

De COS willen de sporters graag per e-mail voorzien van relevante informatie .
In verband met de privacy wetgeving hebben we toestemming nodig zodat de COS je e-mail adres mag bewaren en mag gebruiken om je te informeren over NRC sporthondenzaken. Dat kan via onderstaand formulier. Uiteraard wordt het niet voor andere doelen gebruikt en wordt er zorgvuldig mee omgegaan. Mocht je in de toekomst geen prijs meer stellen om via deze lijst geïnformeerd te worden dan is een mailtje voldoende om het te laten verwijderen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding Dekking

Van iedere dekking moet binnen 3 weken aangifte gedaan worden. Ook al hoeft het dekbericht (nog) niet op de website. In het VFR is opgenomen dat het verplicht is de dekking door te geven. We zetten het automatisch op de site zodra € 25 betaald is op rekening NL 54 RABO 033 67 20 130  van de NRC met vermelding 'dekbericht'. 

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding geboorte nest

Geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte van de pups te worden doorgegeven. Bij onduidelijkheden wordt er contact met je opgenomen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding Rasstandaardtest & MAG test

RST en MAG test 12 december bij WG Oss   (onder voorbehoud COVID-19)  Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar

IN VERBAND MET COVID-19 WORDT EXTRA PUBLIEK NIET TOEGELATEN!! (Maximaal twee personen per hond)

Volgende test zodra nodig / voldoende aanmeldingen dus meld je aan. Zodra er duidelijkheid is krijg je bericht. Vol=vol.

 Bij beide testen wordt eerst het gedrag getest en daarna het exterieur inclusief het meten. Om zo gelijkmatig mogelijk te meten wordt dit zoveel mogelijk door dezelfde keurmeester gedaan. 
Het gedrag wordt getest door twee gedragskeurmeesters.
Het exterieur wordt door een ras-specialist beoordeeld.
De datum van volgende testen zijn nog niet bekend maar bij voldoende aanmeldingen wordt er zo spoedig mogelijk een extra test georganiseerd. Als je mee wilt doen aan de MAG-test dien je ook een kopie stamboom te sturen naar het adres wat in de bevestigingsmail staat.
Hier kun je info vinden om je voor te bereiden.
De kosten voor de RST test zijn €100
De kosten voor de MAG test zijn € 140 Ook een herhaling.
Voor alleen exterieur € 50
Een herhaling van alleen het gedragsdeel RST kost ook € 50
Als je geen lid bent van de Nederlandse Rottweilerclub betaald je € 25 extra. Dit bedrag kan overgemaakt worden op Banknummer: NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. Nederlandse Rottweilerclub.
Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC. Je kunt je hieronder aanmelden. Vol=vol

 Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden!

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Melden ziekte of dood hond

Om de gezondheid van het ras te monitoren is het belangrijk dat van alle honden die een erfelijke ziekte hebben of dood gaan dit vast te leggen in ZooEasy. Graag dus alles melden, ook van honden die al jaren dood zijn. Alleen dan kunnen we een overzicht krijgen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Incasso

Met dit formulier geef je de Nederlandse rottweilerclub toestemming tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie en eventuele abonnementen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

ZooEasy toegang

Met dit formulier kun je een abonnement op ZooEasy bestellen. Tot het eind van dit jaar is dat gratis daarna wordt jaarlijks € 5 in rekening gebracht gelijktijdig met de contributie.  Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden!

Lees meer
Logo Rottweiler Club

NRC NK speuren

Hieronder het aanmeldformulier voor het NRC speurkampioenschap 2020  georganiseerd in samenwerking met de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Breda op zondag 29 november 2020.
Uiteraard onder voorbehoud COVID-19 maar met de juiste voorzorgsmaatregelen moet het lukken. Wel graag zo snel mogelijk inschrijven zodat we het goed kunnen regelen. Deelnemers kunnen één toeschouwer mee inschrijven verder worden geen toeschouwers toegelaten!!
 
Gelijktijdig met inschrijving een kopie stamboom en een kopie van het Logboek mailen naar: Fannie Pennings, E-mail: w.vanmelis@kpnmail.nl, of per post naar: F. Pennings, Nachtegaal 3, 5763 BK Milheeze.
Vragen: Fannie Pennings,E-mail:  w.vanmelis@kpnmail.nl of Tel +31 622468251

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  15 november 2020
Het inschrijfgeld à  € 22,50 kun je overmaken op bankrekeningnummer  NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn  o.v.v. NRC NKS 2020.  Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.
Inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.
Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de reglementen van de Raad van Beheer en de Nederlandse rottweilerclub en zich daaraan te zullen houden.
Keurmeester: J. Selders
Spoorlegger: ??
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden  of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.
Zie hier ook het reglement.

Lees meer