Logo Rottweiler Club

NRC NK speuren 2019

Aanmelden voor het NRC speurkampioenschap 2019  georganiseerd in samenwerking met de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Hoogeloon te Hapert op zondag 3 november 2019.
Onderaan deze pagina staat het aanmeldformulier.
 
Gelijktijdig een kopie stamboom en een kopie van het Logboek mailen naar: Fannie Pennings, E-mail: w.vanmelis@kpnmail.nl, of per post naar: F. Pennings, Nachtegaal 3, 5763 BK Milheeze.
Vragen: Fannie Pennings,E-mail:  w.vanmelis@kpnmail.nl of Tel +31 622468251

SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  26 oktober 2019
Het inschrijfgeld à  € 22,50 kun je overmaken op bankrekeningnummer  NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. N.R.C. te Baarn  o.v.v. NRC NKS 2019.  Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.
Inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.
Hij/zij verklaart voorts  de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de reglementen van de Raad van Beheer en de Nederlandse rottweilerclub en zich daaraan te zullen houden.
Keurmeesters: ??.
Spoorleggers:
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden  of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.
Zie hier ook het reglement.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Lemel bokaal inschrijven

Aanmeldformulier voor de africhtingswedstrijd voor Rottweilers om de lemel Bokaal te Hapert,
georganiseerd door de N.R.C. Rottweilerwerkgroep Hoogeloon op zondag maandag 10 november 2019
SLUITING VAN DE INSCHRIJFDATUM:  3 november  2019

Inschrijfgeld à EUR 20,00 te betalen op: NL32 RABO 0136 8837 45 tnv Rottweiler WG Hoogeloon

De wedstrijd  is voor iedereen met een rottweiler met FCI erkende stamboom.
Deze wedstrijd telt mee voor NRC- NKA - WK 2020 en prestigebokaal. Tevens mag deze wedstrijd ingebracht worden voor het NK Alle Rassen 2020.
Datum van binnenkomst inschrijving bepaalt  de deelname. Echter een ingeschreven IGP III hond heeft de voorkeur op een IGP I of IGP II

Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.

Hij/zij verklaart voorts dat de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer.

Keurmeesters: A: C. Jaspers     B: R. Zainal       C: C. Jansen 

Pakwerkers : Gium Beaurent  & Kenny Goetelen. Reseve: Glenn Jeurissen  

De organiserende vereniging houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies van eigendommen en/of honden of schade toegebracht aan eigendommen, honden en personen.

Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden! Je moet een bevestiging per e-mail ontvangen anders is het niet goed gegaan.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

E-maillijst sporthonden

De COS willen de sporters graag per e-mail voorzien van relevante informatie .
In verband met de privacy wetgeving hebben we toestemming nodig zodat de COS je e-mail adres mag bewaren en mag gebruiken om je te informeren over NRC sporthondenzaken. Dat kan via onderstaand formulier. Uiteraard wordt het niet voor andere doelen gebruikt en wordt er zorgvuldig mee omgegaan. Mocht je in de toekomst geen prijs meer stellen om via deze lijst geïnformeerd te worden dan is een mailtje voldoende om het te laten verwijderen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding Dekking

Van iedere dekking moet binnen 3 weken aangifte gedaan worden. Ook al hoeft het dekbericht (nog) niet op de website. In het VFR is opgenomen dat het verplicht is de dekking door te geven. We zetten het automatisch op de site zodra € 25 betaald is op rekening NL 54 RABO 033 67 20 130  van de NRC met vermelding 'dekbericht'. 

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding geboorte nest

Geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte van de pups te worden doorgegeven. Bij onduidelijkheden wordt er contact met je opgenomen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Aanmelding Rasstandaardtest & MAG test

Op 12 oktober 2019 wordt een rasstandaardtest en een MAG test georganiseerd bij de WG Made.  Opgeven kan tot 2 oktober.  De volgende test wordt waarschijnlijk pas in maart 2020 gehouden.

Bij beide testen wordt eerst het gedrag getest en daarna het exterieur inclusief het meten. Om zo gelijkmatig mogelijk te meten wordt dit zoveel mogelijk door dezelfde keurmeester gedaan.  Voor het beoordelen van het exterieur worden verschillende keurmeesters gevraagd.

 De testen worden gehouden op het terrein van de hondenvereniging RW Made aan de Haasdijk.
De datums staan in de agenda maar bij veel voldoende aanmeldingen wordt er zo spoedig mogelijk een extra test georganiseerd.
Hier kun je verdere info vinden om je voor te bereiden.
De kosten voor de test zijn €100 (volledige test)
Voor alleen exterieur € 50
Een herhaling van alleen het gedragsdeel kost ook € 50
Als je geen lid bent van de Nederlandse Rottweilerclub betaald je € 25 extra.
MAG test voor leden € 100 waarbij ook het exterieur beoordeeld kan worden.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op Banknummer: NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. Nederlandse Rottweilerclub.
Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC. Je kunt je hieronder aanmelden.

Het is ook mogelijk om in plaats de rasstandaardtest te doen te kiezen voor de MAG test die op hetzelfde terrein en op dezelfde dag afgenomen wordt.

Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden!

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Incasso

Met dit formulier geef je de Nederlandse rottweilerclub toestemming tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie en eventuele abonnementen.

Lees meer
Logo Rottweiler Club

ZooEasy toegang

Met dit formulier kun je een abonnement op ZooEasy bestellen. Tot het eind van dit jaar is dat gratis daarna wordt jaarlijks € 5 in rekening gebracht gelijktijdig met de contributie.  Let goed op of formulier verzonden wordt, één typefout en het wordt niet verzonden!

Lees meer