Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
* = verplicht veld
*De jaarcontributie van € 25,00 wordt voldaan middels een iDeal betaling. Volgende jaren wordt de contributie automatisch afgeschreven.
*Akkoord automatische incasso volgende jaren.
*Door het aanvinken van het blokje hiervoor geef je aan kennis te hebben genomen van de reglementen en het privacy beleid van de Nederlandse Rottweiler Club en daarmee accoord te gaan.
*Het is je bekend dat je voorlopig lid bent, er volgt nog een ballotage. Meestal merkt je daar niets van.
Opmerking