Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
* De eerste keer maak ik 30 over op NL 54 RABO 033 67 20 130 tnv Nederlandse Rottweilerclub voor inschrijfgeld en contributie tot eind dit jaar. Volgend jaar wordt automatisch afgeschreven.
* Akkoord automatische incasso volgende jaren.
* Door het aanvinken van het blokje hiervoor geef je aan kennis te hebben genomen van de reglementen en het privacy beleid van de Nederlandse Rottweiler Club en daarmee accoord te gaan.
Opmerking