Clubmatch organisatie met WG

Overzicht voorwaarden en afspraken organisatie evenement NRC. De houder(s) en/of beheerder(s) van de Rottweiler Werkgroep ......verzorgt en is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige realisatie van onderstaande punten:

 • Veld van voldoende afmetingen ( min +/- 3000 m2)
 • De benodigde officiële goedkeuring van officiële instanties o.a. Gemeente, voor het organiseren / laten plaats vinden van een evenement binnen de desbetreffende Gemeente.
 • Alle benodigde horeca vergunningen.
 • Voldoende parkeergelegenheid. (+/- 200 a 250 auto’s).
 • Voldoende overdekking voor horeca (eventueel tent in overleg met hoofdbestuur).
 • NRC zorgt voor geluidinstalatie.
 • Hangt vlagen en spandoeken op i.o. met HB, te verkrijgen bij Ton Sars.
 • Een afgesloten ruimte, van voldoende afmetingen, voor alle secretariaatswerkzaamheden, die niet direct toegankelijk is voor bezoekers en deelnemers.
 • Voldoende stroomvoorziening en diverse verlengsnoeren i.vm. laptops in iedere ring en alle die nodig is bij en op het secretariaat voor o.a. printers, PC’s en overige apparatuur waarvoor een stroomaansluiting nodig is.
 • Een dierenarts die “stand by” kan zijn gedurende deze dag
 • De mogelijkheid voor sponsoren van de NRC om hun producten te laten zien c.q. te verkopen. (stands/marktkramen)
 • Het is een NRC evenement, derhalve is er gelegenheid voor de NRC sponsoren om hun producten te tonen en reclame te maken en is het niet toegestaan reclame voor andere te maken. Eventuele aanwezige eigen (concurrerende) sponsor reclame moet afgedekt worden. Bij tweifel overleg met bestuur NRC.
  Voldoende medewerkers voor verlenen van hulp met parkeren. Het is noodzakelijk dat het
  parkeren in goede banen wordt geleid.
 • Houdt +/-20 parkeerplaatsen vrij zo dicht mogelijk bij het terrein voor medewerkers en grote exposanten etc. (medewerkers hebben een parkeerkaart)
 • Zorgt van 08.00 uur tot 10.00 uur voor 2 medewerkers bij secretariaat / afhaalpunt van
  inschrijfnummers om assistentie te verlenen indien nodig.
 • Zorgt voor minimaal 2 heren en 3 dames toiletten.
 • Huurt 6 marktkramen met achterzeil (vrijdag 12.00 uur aanwezig).
 • In iedere ring een kraam, secretariaat, prijzentafel, verkoop catalogi bij entree.
 • Zorgt voor 10 dranghekken voor één zijde plus hoeken in ring, plaatsing in overleg met hoofdbestuur.
 • Regelt het opbouwen van de kramen en ringen. De medewerkers van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor tijdige opbouw van de kramen en ringen, d.w.z. dat op tijdstip openen op het veld alles in orde is en gereed.
 • Zorgt voor voldoende stoelen voor het gebruik in de ringen (3 per ring) en in het secretariaat.
 • Zorgt voor een emmer met zand/ scheppen bij elke ring i.v.m. ‘ongelukjes’ in de ring
 • Zorgt voor handenwasgelegenheid voor de keurmeester(s) in de ringen.
 • Verzorgt de lunchpakketten voor o.a. de vrijwilligers en keurmeesters en ringpersoneel.
  (e.v.t. lunchpakketten voor eventuele “eigen” medewerkers van de werkgroep).
 • Verzorgt catering van alle door het hoofdbestuur opgegeven medewerkers.
 • Verzorgt de verkoop van eten en drinken voor exposanten en bezoekers. (Alles voor rekening en opbrengst N.R.C. werkgroep).
 • Zorgt voor duidelijke route-aanwijzingen/beschrijvingen.
 • Zorgt voor voldoende afvalbakken op het veld.
 • Zorgt voor voldoende drinkwater honden.
 • Zorgt voor EHBO medewerkers.
 • 's Morgens om 07.00 uur veld en kantine open.
 • Opruimen van het veld wordt geregeld door de werkgroep.
 • Voor tegemoetkoming in de kosten ontvangt de werkgroep, een bijdrage van Euro € 750,00. van de N.R.C. (Voor betaling dient u na afloop van het evenement een rekening in te dienen bij de penningmeester van de N.R.C.)

Voor akkoord namens de Nederlandse Rottweilerclub
d.d. …...........…
Naam:..............................
Handtekening:.........................
 


Voor akkoord namens Rottweiler Werkgroep ……………..
d.d. ....................
Naam:.................................
Handtekening:...................................