Super prestigebokaal

Om in aanmerking te komen voor de NRC Superprestige Bokaal moet men minimaal aan 3 Rottweilerwedstrijden hebben deelgenomen.

 De mogelijk Rottweilerwedstrijden zijn:

 • NRC Africhtings Kampioenschap (AK)                      
 • Lemel bokaal                          RW Hoogeloon                      
 • Kruiken bokaal                       RW Tilburg                
 • 3 Gewesten bokaal                 RW Roosendaal                     
 • Piet Hein bokaal                     RW Flevoland            

Het wedstrijdseizoen begint bij de Lemel bokaal vorig jaar tot en met AK huidig jaar.

De criteria waaraan de wedstrijden en geleiders moeten voldoen zijn de volgende:

 1. Wedstrijden moeten onder auspiciën van de NRC zijn georganiseerd.
 2. Deelname is alleen mogelijk met Rottweilers met stamboom.
 3. Deelname aan het NRC AK is verplicht.
 4. Mocht men aan meer dan 3 wedstrijden deelnemen dan gelden de beste 3 resultaten maar  één van die drie wedstrijden dient ook weer het NRC AK te zijn.
 5.  De punten van de wedstrijd tellen alleen als alle onderdelen met voldoende zijn behaald.
 6. De uitreiking van de Superprestige Bokaal zal ieder jaar plaatsvinden tijdens de Najaars sporthondenvergadering.
 7. Algemene Ledenvergadering (ALV) in het najaar, na afloop van het wedstrijdseizoen, dus na het NRC AK.
 8. In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS) in overleg met het hoofdbestuur van de NRC.

 

 

Regels Sporthonden overzicht