Aanmelding Dekking

Van iedere dekking moet binnen 3 weken aangifte gedaan worden. Ook al hoeft het dekbericht (nog) niet op de website. In het VFR is opgenomen dat het verplicht is de dekking door te geven.

Als je er zeker van wilt zijn dat de gegevens van de fokhonden juist vermeld worden moet  je (ver) van te voren in ZooEasy controleren of ze goed in de administratie opgenomen zijn. Die worden overgenomen. Zorg dus dat voor het melden van een dekbericht ZooEasy goed is bijgewerkt. Na plaatsing op de website nog wijzigen geeft veel problemen en gaat vaak fout.

Gegevens die niet in ZooEasy staan worden niet vermeld. Als een dekking volgens de ZooEasy gegevens niet aan het VFR voldoet wordt het niet geplaatst. 

Dit is vooral belangrijk als je een buitenlandse reu gebruikt of wilt gebruiken die voor de eerste keer een Nederlandse teef dekt zijn de gegevens van de reu wellicht nog niet geregistreerd in ZooEasy. In dat geval kopieën van de stamboom enz. mailen naar de COF.

Het dekbericht wordt zo snel mogelijk op de site geplaatst na betaling van € 25,- op rekening nummer NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. NRC. We streven dat binnen 3 weken te doen. Als je het even uit wilt stellen kan dat. Wacht dan met betaling, we plaatsen pas na betaling.

Als een teef niet opgenomen heeft graag zo snel mogelijk melden.  +/- 70 dagen na de dekking wordt het bericht automatisch verwijderd.  Uiteraard wordt het dekbericht gewijzigd of verwijderd als het nest geboren is.
 
Vergeet niet de dekking ook bij de Raad van Beheer te melden!

Aanmelden Dekking

Datum dekking: *
Lidnummer NRC: *
Naam: *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Website:
Naam rekeninghouder: *
Naam moeder: *
Nummer (NHSB) moeder: *
Naam vader: *
Nummer (NHSB) vader: *
ZooEasy gegevens correct:
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen overzicht