Info rasstandaardtest

Hieronder advies om je te helpen bij het voorbereiden en het zo goed mogelijk presenteren van je hond.

Voor het gedrag wordt de hond op het veld getest waarbij ook het exterieur keuren mee telt voor het gedrag. Met name bij het meten en het gebit tonen mag de hond geen agressie vertonen en ook niet teveel angst. Een hond die niet gemeten kan worden kan niet slagen voor zowel gedrag als exterieur. Het is zaak om dit tevoren te oefenen/simuleren. 

​    De kosten voor de test zijn €100

    Voor alleen exterieur €50

    Een herhaling van alleen het gedragsdeel kost ook € 50 ​

Inschrijving

In het VFR reglement kunt u de voorwaarden voor deelname lezen, indien uw hond voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de test

Hier kun je je online aanmelden. Als er veel honden aangemeld worden zal er zo spoedig mogelijk een extra test georganiseerd worden.

 Algemeen

De Rasstandaardtest (RST) van de NRC bestaat uit drie onderdelen:

    Een sociale test waarbij door twee, door de Raad van Beheer benoemde, gedragskeurmeesters wordt beoordeeld of de hond in voldoende mate over de gewenste sociale eigenschappen conform de rasstandaard van de Rottweiler beschikt en aan de algemene eisen van de huidige maatschappij voldoet.

    Een zelfstandigheidstest door dezelfde keurmeesters, hierbij wordt beoordeeld of de hond in voldoende mate over de gewenste eigenschappen voor wat betreft zelfstandigheid conform de rasstandaard van de Rottweiler beschikt en waarbij de grenzen van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag worden gerespecteerd.

    Het exterieur, hierbij wordt door een exterieur keurmeester beoordeeld of de hond aan het rasbeeld zoals beschreven in de standaard die opgesteld is door de ADRK, de Duitse Rottwelerclub.

​Voor de sociale test en de zelfstandigheid test heeft de NRC een testprogramma ontwikkeld volgens de hierbij beschreven testonderdelen. De test heeft een ontwikkeling doorgemaakt van meer dan 45 jaar. Sinds 1971 worden, aanvankelijk op vrijwillige basis, rottweilers getest. Hierbij waren de "pioniers" op dit gebied betrokken maar ook enkele deskundigen uit Zwitserland die hier al eerder mee bezig waren.  Regelmatig werd de test geëvalueerd met behulp van externe deskundigen (gedragsbiologen van de Universitair Diergeneeskundig  Centrum Utrecht)   en aangepast aan de nieuwe inzichten. Op dit moment geldt, voor leden van de NRC, dat het met een goed gevolg afleggen van de sociale test, hun hond tot de fokkerij wordt toegelaten voor wat betreft gedrag. De test heeft als belangrijkste doel te onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt naar mensen, een voldoende hoge bijtdrempel heeft, niet zonder reden agressie vertoont en geen te grote angst toont.​

Deelname

Om deel te mogen nemen aan de RST moet de hond onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

    De leeftijd van 18 maanden bereikt hebben.
    De HD uitslag van hond en beide ouders moet bekend zijn. Waarbij HD uitslag HD A of B moet zijn.
    De ED uitslag van hond en beide ouders moet bekend zijn van de honden die geboren zijn na 1 januari 2007 en mag ten hoogste ED Graad 2 zijn.

Zie ook het verenigingsfokreglement, het VFR elders op deze site.

Sociaal gedeelte

Voor dit deel van de test zijn de belangrijkste gedragsaspecten:

    Vriendelijkheid
    Agressie
    Angst
    Schrikachtigheid
    Herstelvermogen
    Nervositeit
    Angst voor het schot

Als zich bij dit gedeelte van de test geen omstandigheden hebben voorgedaan, waardoor de test moet worden afgebroken, wordt er overgegaan tot het zelfstandigheidsgedeelte van de test.

Hieronder wordt kort beschreven wat de test inhoudt.

​De geleider moet de aanwijzingen van de testleider strikt opvolgen. De test wordt bij calamiteiten (onder andere bij (te) grote angst en/of agressie, het niet opvolgen van de aanwijzingen) door de testleider in overleg en/of op aanwijzing en van de keurmeesters afgebroken. De geleider kan zelf de test ook afbreken. Het afbreken van de test, zowel door de testleider als door de geleider, houdt in dat de test in principe met onvoldoende zal worden beoordeeld.

​Het gedrag van de hond tijdens de hele dag telt mee voor de uitslag als daar aanleiding voor is. Vanaf het moment dat de hond het veld betreedt beoordelen de keurmeesters de hond.

Terugtrekken van de hond nadat de test is aangevangen wordt ook gezien als afbreken van de test en zal derhalve ook overeenkomstig worden behandeld.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het afbreken van de test niet met onvoldoende wordt beoordeeld. Dit is ter beoordeling van de betreffende keurmeesters.

Goede voorbereiding:

De keurmeesters doen niets anders dan beoordelen hoe de hond reageert op allerlei prikkels.

De hond moet dus sociaal opgevoed zijn en gewend aan allerlei situaties in onze maatschappij. Alles wat er gebeurt kan ook gewoon op straat gebeuren.

​Het beoordelen begint met het meten van hond. Dit doet de exterieur keurmeester, de gedragskeurmeesters beoordelen daarbij hoe de hond zich hierbij gedraagt. Ook het gebit moet hier getoond worden. Het kan zijn dat dit wat moeizaam gaat en de gedragskeurmeesters vinden dat ze voldoende gezien hebben en dit deel afbreken. Dit betekend niet automatisch dat de hond een onvoldoende scoort, dat wordt pas aan het eind beslist.

Bij teveel agressie wordt wel afgebroken en krijgt de hond een onvoldoende.

Daarom ook heel belangrijk om dit te oefenen. Uiteraard moet de hond hiervoor een goede opvoeding hebben en gewend zijn aan situaties waarbij een vreemde de hond betast en een lat langs zijn lichaam houdt en iets op z'n kop legt.

Dit geldt ook voor het gebit tonen. De rest van het exterieur wordt na de gedragstest door de exterieur keurmeester beschreven.

Meten

De borstdiepte en de lengte wordt gemeten zoals hieronder

 

Dan volgt nog de borstomvang en de kop-maten

 

Gebit tonen

Dat kan als volgt: De hond laten zitten met een voet direct achter de hond zodat hij/zij niet gemakkelijk achteruit kan.

Eerst de voortanden:

Met de vingers van de hand de ketting vasthouden en met de duim de onderlip iets openen. Met de andere hand de bovenlip iets openen. De tanden moeten op elkaar blijven zodat de keurmeester kan zien of de voortanden "scharend" sluiten. Zie hieronder.

 

​Daarna mag de bek iets open en kun je de zijkanten laten zien of daar alles compleet is. vooral het kleine kiesje direct achter de hoektand is soms moeilijk te zien maar als je het doet zoals hieronder gaat het prima. Ook hierbij kun je de ketting beter vasthouden onder zijn onderkaak zodat hij/zij weet dat ze ze stevig vastzit. Zorg dat de ketting niet te ruim is.

 

Als laatste wil de keurmeester de bek graag helemaal open zodat ook de achterste kiezen goed zichtbaar zijn, zie boven.

​Gebit tonen moet echt geoefend worden, dat lukt niet in één keer. Het beste is het om het van jongs af aan te doen. Eerst alleen maar later ook met vreemden er bij. Altijd rustig blijven en denk er om: Hij/zij is niet braaf als er tegengestribbeld wordt.

Chipcontrole en halsband

​Na het meten en gebit tonen is de testleider behulpzaam bij het omdoen van een neutrale halsband met een lijn van 2 meter en tevens wordt ook het chipnummer van de hond gelezen.
 
Markt

De geleider wandelt met de hond tussen de aanwezige mensen door (minimaal 10 personen) waarbij de mensen zich door elkaar bewegen en praten.

Straatje

De geleider met hond lopen een parkoers waarbij steeds andere prikkels aangeboden worden, zoals een vallende stoel, een slingerende vuilniszak, een vallend groot blik met stenen, een toeter, een openklappende grote paraplu. De geleider met hond volgen op aanwijzingen van de testleider hetzelfde parkoers nogmaals maar dan in omgekeerde volgorde.

    Vallende stoel

    Slingerende vuilniszak

    Vallend groot blik met stenen:

    Toeter

    Een openklappende grote paraplu:

Kring

De aanwezige mensen vormen een cirkel met een diameter van +/- 12 meter. De geleider met hond nemen in het midden plaats. De cirkel sluit zich, op aanwijzingen van de testleider, stap voor stap zwijgend en langzaam, tot een cirkel met een diameter van +/- 6 meter. Testhelpers en keurmeesters sluiten de hond verder in tot +/- 1,5 meter en blijven staan. Daarna wordt dit in een versneld tempo nogmaals herhaald.

​Schot

Er klinkt een 9 mm schot enkele meters achter de weg wandelende hond met geleider.

Zelfstandigheids gedeelte

Aansluitend op de sociale test wordt de hond op een ruime afstand vastgelegd aan een ketting en +/- 6 minuten alleen gelaten.

   De gedragskeurmeesters en de testleider naderen de hond en de testhelper probeert de hond aan te halen.

Dit is het einden van de sociale test    Nu volgt nog de zelfstandigheidstest:

    Een man in beschermende kleding nadert de hond rustig en stopt vlak voor de hond.

    Een man in beschermende kleding gaat in looppas naar de hond en stopt vlak voor de hond.

    Een man in beschermende kleding gaat in looppas schreeuwend en met dreigende zwaaiende stok naar de hond.

    Een vriendelijke man in beschermende kleding probeert de hond naar zich toe te lokken en aan te halen.

    Vriendelijke mensen: De testleider probeert de hond aan te halen.

Bij de zelfstandigheidstest mag de hond uiteraard bijten, hij / zij wordt immers bedreigd. Ontwijken mag ook maar bij te grote angst kan hij / zij hiervoor niet slagen.

​De gedragskeurmeesters registreren op een standaard formulier de reacties van de hond tijdens bovenstaande test en geven na dit deel de uitslag door aan de testleider.

Eindoordeel

Zowel exterieur, socialegedragstest en zelfstandigheidstest krijgen op het RST uitslagformulier ieder een aparte beoordeling. De einduitslag wordt uitgedrukt in "voldoende" of "onvoldoende" of "definitief afgewezen". Definitief afgewezen betekent dat de hond niet meer aan een volgende rasstandaard test mag deelnemen.

De "score" van de hond over de gehele test is op het RST uitslagformulier onder gedragsaspecten terug te vinden. De score wordt aangegeven door het aankruisen van de betreffende waardering (gering, gemiddeld, hoog en zeer hoog) waarbij gewenst gedrag te zien is door de kleur van de vakjes.

Enkel het onderdeel exterieur en het sociaal gedrag onderdeel zijn verplicht. Het onderdeel zelfstandigheid is facultatief. Dat wil zeggen, men kan daar aan deel nemen, het is niet verplicht. Een hond kan op de RST een ES (Exterieur en Sociale gedeelte) of een ESZ (Exterieur en Sociaal, Zelfstandigheid) halen.