Gedragstesten RST & MAG

Hieronder kunt je aanmelden voor de gedragstesten: RST (rasstandaardtest) of de MAG (maatschappelijk aanvaardbaar gedrag).

De eerstvolgende test is op 21 maart bij de WG Oss. Deze test is volgeboekt, alleen nog reserve mogelijk. Wel ruimte voor alleen exterieur.

Er kunnen maximaal 10 honden deelnemen.

Je hond is pas aangenomen als er ook betaald is op rekeningnummer: NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. Rottweilerclub te Baarn.

Zorg dat je hond goed voorbereid is doormiddel van goede opvoeding enz.. Lees hier informatie over de testen

De volgende test wordt gepland zodra daar voldoende behoefte aan is.
We plannen minimaal twee per jaar maar als er meer aanmeldingen zijn doen we het vaker. Je kunt op onderstaand formulier aangeven welke maand je voorkeur heeft.
Uiteraard is e.e.a. op dit moment afhankelijk van COVID-19


 

 

Datum aanmelding *
Naam eigenaar: *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Naam hond: *
Nummer (NHSB) hond: *
Geboorte datum *
Testkeuze.
Voorkeur welke maand
* ALTIJD KIEZEN HIERBOVEN
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie en de Raad van Beheer
* Ik geef de NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
* Ik ben bekend met de reglementen van de Raad v Beheer en NRC
* Voor zover bekend heeft de hond gedurende de laatste 12 weken voor de testdatum niet in omstandigheden verkeerd waardoor gevaar voor besmetting voor andere honden te vrezen valt
* Als deze omstandigheden zich alsnog voordoen zal de hond niet meedoen.
* Aangemelde personen die niet COVID-19 veilig zijn zullen de locatie niet bezoeken.
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen Overzicht