Logo Rottweiler Club

Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen). Je kunt dan bij je “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het bestaat uit jaartal-maand-volgnummer. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens". Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Uiteraard kun wijzigingen ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Logo Rottweiler Club

ZooEasy abonnement

Om te controleren of de gegevens van je honden juist vermeld staan in ZooEasy kun  je dat hier controleren. Inloggen en naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren. Natuurlijk kun je nog veel meer vinden in ZooEasy. Zie ook in het clubblad van februari 2021 pagina 8 voor meer info. Clubblad kwijt, via de button 'clubblad'  hieronder kun je het ook vinden.

Nog geen (proef) abonnement op ZooEasy? Meld je hier aan.

Hoe komen gegevens in ZooEasy:
Er kunnen pas gegevens van honden ingezet worden als de basisgegevens van de hond erin staan.
Van in Nederland geboren honden en importhonden worden die digitaal ingelezen. We zijn afhankelijk van de Raad van Beheer wanneer die beschikbaar zijn.
Buitenlandse stambomen enz. van honden worden handmatig ingebracht.
Dit wordt beheerd door de “ZooEasy beheerders”
Om iets in ZooEasy vermeld te krijgen kun je dat per email sturen naar deze beheerders, dat zijn de leden van de COS of de eindverantwoordelijke hiervoor: Fannie Pennings w.vanmelis@kpnmail.nl
Uiteraard moeten altijd bewijzen van de resultaten meegezonden worden.
Leden die een abonnement hebben op ZooEasy kunnen gegevens alleen inzien maar niets toevoegen of wijzigen.
Op die manier houden we de gegevens betrouwbaar.

 

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Try now Champ voor rottweilers

We kunnen ons voorstellen dat U ook graag eens kennis wilt maken met Champ Dogfood. Dat kan hier.
Dat kan Nu! Bent U nog geen klant maar wel een Fokker? Vraag hier dan een informatie pakket aan van Champ Dogfood...

Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens alle evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

 Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. Graag in een bijlage naar hans.oost@hotmail.com  mailen.

Logo Rottweiler Club

Bestuursmededeling

Wij vragen jullie aandacht voor het volgende:

Op vrijdag 13 augustus 2021 heeft de voorzitter van de Nederlandse Rottweiler Club (N.R.C.) , de heer F. Beiboer, zijn functie per direct beëindigd.
Hierop volgend heeft de secretaris van de N.R.C., de heer T. Manders, ook besloten om eerder met zijn werkzaamheden voor de N.R.C. te stoppen dan zijn geplande aftreden, conform rooster, in september 2021.
De twee hoofdbestuursleden welke momenteel in functie zijn, Hans Oost en Fannie Pennings, betreuren het genomen besluit van beide heren ten zeerste.
Beiden zetten thans alles in het werk om de vereniging voort te laten gaan en voor de vrijgekomen functies opvolging te zoeken.
Op dit moment is Hans Oost penningmeester en heeft thans ook de functie als Vice-voorzitter en fungeert vanaf dit moment ook als officieel aanspreekpunt/woordvoerder van de N.R.C..
Op de website zullen de correspondentie gegevens aangepast worden.
Wij zetten de schouders eronder en gaan door!

Vice-voorzitter/penningmeester Hans Oost
Bestuurslid Fannie Pennings

Logo Rottweiler Club

IFR WK

Het IFR WK IFH EN IGP Team is samengesteld.

 IFR WK IFH (speuren)
 Coach: Arie Stam

Deelnemer:
Arie Stam met Amboss V.d. Westello

Jan v. Trijp met Bob von Bernau Rehberge

 IFR WK IGP (africhting)
 Coach: René Verhulst

Deelnemers:
René Verhulst – Castor Vom Checkpoint Charlie
Judith Kribbe – Ereca V. Thuredrecht
John v.d. Wijgert – Dash Von Illergries
Marjolein Heyden – Hardy Vom Schwarzen Grat
Fannie Pennings – Ayka Vom Hause Waldblick


 Wij wensen de deelnemers veel succes op het WK in Hongarije!

Logo Rottweiler Club

Mededeling

Op de bestuursvergadering van vrijdag 13 augustus j.l. heeft Frank Beiboer besloten zijn bestuursfunctie per direct te beëindigen. De reden hiervan is dat het bestuur niet meer functioneert en het niet lukt daar verbetering in aan te brengen.
Tiny Manders heeft naar aanleiding van de hierdoor ontstane situatie besloten ook zijn functie per direct te beëindigen.
Wij blijven de taken die we hadden nog even doen zodat de overgebleven bestuursleden daar een oplossing voor kunnen regelen. Wij betreuren het zeer dit besluit te moeten nemen.
We bedanken de leden die ons zolang het vertrouwen hebben gegeven en wensen de NRC alle goeds.
Frank Beiboer en Tiny Manders