Logo Rottweiler Club

Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen). Je kunt dan bij je “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het bestaat uit jaartal-maand-volgnummer. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens". Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Uiteraard kun wijzigingen ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Logo Rottweiler Club

ZooEasy abonnement

Om te controleren of de gegevens van je honden juist vermeld staan in ZooEasy kun  je dat hier controleren. Inloggen en naam hond invullen met * er boven dus:   boris*   en zoeken, eventueel bladeren tot je de hond vindt, "hond aanklikken" en dan kun je onder in het kader zien wat geregistreerd staat. Door op het blauw/rode blokje achter de vader en/of moeder te klikken kun je ook die gegevens controleren. Natuurlijk kun je nog veel meer vinden in ZooEasy. Zie ook in het clubblad van februari 2021 pagina 8 voor meer info. Clubblad kwijt, via de button 'clubblad'  hieronder kun je het ook vinden.

Nog geen (proef) abonnement op ZooEasy? Meld je hier aan.

Hoe komen gegevens in ZooEasy:
Er kunnen pas gegevens van honden ingezet worden als de basisgegevens van de hond erin staan.
Van in Nederland geboren honden en importhonden worden die digitaal ingelezen. We zijn afhankelijk van de Raad van Beheer wanneer die beschikbaar zijn.
Buitenlandse stambomen enz. van honden worden handmatig ingebracht.
Dit wordt beheerd door de “ZooEasy beheerders”
Om iets in ZooEasy vermeld te krijgen kun je dat per email sturen naar deze beheerders, dat zijn de leden van de COS of de eindverantwoordelijke hiervoor: Fannie Pennings w.vanmelis@kpnmail.nl
Uiteraard moeten altijd bewijzen van de resultaten meegezonden worden.
Leden die een abonnement hebben op ZooEasy kunnen gegevens alleen inzien maar niets toevoegen of wijzigen.
Op die manier houden we de gegevens betrouwbaar.

 

Lees meer
Logo Rottweiler Club

Filmen en fotograferen

Tijdens alle evenementen georganiseerd door de Nederlandse Rottweilerclub kan er altijd  gefotografeerd en/of gefilmd worden door professionele fotografen en/of  amateurs.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie. Wij verzoeken iedereen integer om te gaan met het maken en gebruiken van deze beelden.

Indien je bezwaar hebt om herkenbaar in beeld te komen, kun je dat bij ons aangeven wanneer je het evenement bezoekt.

Logo Rottweiler Club

Foto's in clubblad

 Van honden die op een show beste reu of beste teef zijn geworden kan een foto in het clubblad geplaatst worden. Ook definitieve kampioenen komen daarvoor in aanmerking. Dat kan in het eerstvolgende blad maar ze moeten dan wel voor de deadline bij de redactie zijn.  Anders wordt het een volgende uitgave van het clubblad. Graag in een bijlage naar hans.oost@hotmail.com  mailen.

Logo Rottweiler Club

.

Logo Rottweiler Club

IFR World Show 2022

De organisatie van de IFR World Show 2022 die eerder aan de NRC toegekend was, is inmiddels door het huidige bestuur teruggegeven.

Dit staat ook zo vermeld op de IFR website. Nadere informatie over het teruggeven van deze show zal in de eerstvolgende ALV gegeven worden.

HB NRC