Persoonlijke gegevens

Als je inlogt op de website kun je bij “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens van je vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer zien. Dat is kort geleden gewijzigd. Voor de duidelijkheid begint het nu met het hele jaartal. Voorheen werden de eerste twee cijfers weggelaten maar sinds 2000 was dat lastig. Het bestaat nu dus uit jaartal-maand-volgnummer. Het is verder niet gewijzigd zodat het herkenbaar blijft wanneer iemand lid geworden is. Je kunt hier ook gegevens aanpassen enz..
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Nieuws overzicht