Persoonlijke gegevens

Onder deze kolom kun je inloggen (e-mail adres en wachtwoord, eventueel "nieuw wachtwoord aanvragen) Dan kun je bij “persoonlijke gegevens” zien welke gegevens vastgelegd zijn in onze administratie “ROA”.
Je kunt hier ook je lidnummer enz. zien. Het lidnummer is kort geleden gewijzigd. Voor de duidelijkheid begint het nu met het hele jaartal. Voorheen werden de eerste twee cijfers weggelaten maar sinds 2000 was dat lastig. Het bestaat nu dus uit jaartal-maand-volgnummer. Het is verder niet gewijzigd zodat het herkenbaar blijft wanneer iemand lid geworden is. Je kunt hier ook gegevens aanpassen via "Wijzig gegevens". Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Uiteraard kun wijzigingen ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Uiteraard kun je alleen je eigen persoonlijke gegevens zien en niet van anderen.

Nieuws Overzicht