Tarieven en Rekeningnummers

Rekeningnummer:
NL 54 RABO 033 67 20 130 t.n.v. Nederlandse rottweilerclub

BIC code: RABONL2U   

Tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.

Tarieven lidmaatschap

€10,00 Eenmalig entreegeld voor nieuwe leden
€40,00 Contributie per kalenderjaar
€50,00 Aanmelding nieuw lid (inclusief eenmalig entreegeld)
€70,00 Als je lid wordt na 1 mei kun je de helft van de contributie betalen mits je tegelijk de contributie voor het volgende jaar voldoet
€50,00 Als je lid wordt na 1 september gaan we er vanuit dat je per 1 januari van het daar opvolgende jaar lid wil wordt
€55,00 Contributie voor buitenlandse leden per kalenderjaar met clubblad
€40,00 Contributie buitenlandse leden indien gekozen wordt voor een digitaal clubblad
€65,00 Aanmelding van buitenlands lid (inclusief eenmalig entreegeld)
€50,00 indien gekozen wordt voor een digitaal clubblad
€15,00 Contributie voor huis- en jeugdleden per kalenderjaar
€25,00 Aanmelding van huis- en jeugdlid inclusief entreegeld
€2,50 Bij automatische incasso is een korting van € 2,50 van toepassing. Bij de eerste betaling is automatische betaling niet mogelijk

Tarieven fokzaken

€ 25,00 Dekbericht en nestbericht op website
€ 50,00 Nestcontrole
€ 25,00 Fokkers banner op site
€ 25,00 Dekreu banner op site
€ 25,00 Herplaatser voor niet leden
€ 5,00 Zooaesy voor leden
€ 65,00 Zooeasy voor niet leden

Tarieven foktesten

€ 100,00 Rasstandaardtest voor leden
€ 125,00 Rasstandaardtest voor niet leden
€ 50,00 Herhaling gedragsdeel
€ 50,00  Alleen exterieur op test

Tarieven sporthonden

€ 1,00 Certificaten en diploma's
€ 10,00 Evenementen bijdrage
€ 150,00 Bijdrage NRC aan selectiewedstrijden voor 3 keurmeesters

Tarieven advertenties clubblad/catalogi B5 form.

€ 75,00 Advertentie leden, kleur, éénmalig pagina in clubblad
€ 200,00 Advertentie leden, kleur, éénmalig, voorpagina +/- 16 X 16 cm
€ 25,00  Advertentie leden, zw/w, in catalogus
€ 35,00 Commerciële advertentie in catalogus
€ 520,00 Commerciële advertentie in clubblad achterpagina 4 keer per jaar plus catalogy clubmatch en jongehondendag
€ 415,00 Commerciële Commerciele advertentie in clubblad binnenpagina 4 keer per jaar + catalogy clubmatch en jongehondendag
€ 250,00 Commerciële advertentie in clubblad halve binnenpagina 4 keer per jaar + catalogy clubmatch en jongehondendag
€ 135,00 Commerciële advertentie in clubblad, eenmalig
€ 85,00 Commerciële advertentie in clubblad halve pagina
€ 150,00 Commerciële banner op site

Voor langdurige contracten of speciale wensen zijn speciale afspraken mogelijk.

Algemene info Overzicht