Aanmelden herplaatsing

Criteria voor Herplaatsing

 1. De herplaatsing krijgt regelmatig rottweilers aangeboden die een nieuwe baas zoeken. Zo komt het regelmatig voor dat de eigenaar ten gevolge van ziekte of (echt-)scheiding niet meer voor de hond kan zorgen en zich genoodzaakt ziet om een nieuwe baas te zoeken. Soms blijken 
huisgenoten allergisch te zijn geworden of zijn de werkomstandigheden dusdanig veranderd, dat de hond (te) lang alleen thuis is. Ook in die gevallen zoeken eigenaren liever een andere eigenaar die wel tijd heeft voor deze kameraad.
 2. Via de website vragen wij met regelmaat aandacht voor één van de op dat moment te herplaatsen rottweilers. Als u wilt weten welke rottweilers op dit moment op een nieuwe baas wachten, adviseren wij u op deze site te kijken bij de rubriek "hond kopen".
 3. Leden en niet-leden kunnen bij de NRC aangeven, dat zij in aanmerking willen komen voor een te herplaatsen (oudere) rottweiler. Dit kan door het aanmelden hieronder
 4. Leden maar ook niet-leden van de NRC kunnen contact opnemen met de NRC als zij om welke reden dan ook niet meer voor hun rottweiler - mits in het bezit van een officiële stamboom- 
kunnen zorgen.
 5. De aanbieder vermeldt zoveel mogelijk gegevens van de te herplaatsen rottweiler op het aanmeldingsformulier. In alle gevallen dient een kopie van de stamboom te worden overlegd en kunnen er 2 foto’s meegestuurd worden.
 6. Als er een rottweiler aangeboden wordt voor herplaatsing, wordt de fokker van de hond altijd ingelicht, zowel door de huidige eigenaar, als door de herplaatsing. De fokker wordt alle gelegenheid geboden de hond terug te nemen, of behulpzaam te zijn bij de herplaatsing.
 7. Rottweilers van leden, welke tenminste 1 jaar lid zijn worden gratis bemiddeld. 
 8. Het herplaatsingtarief is 25,- euro per aangeboden rottweiler.
 9. De kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en in geen geval zal restitutie mogelijk zijn. De wijze van betaling dient per bank te gebeuren. Het bankrekening is
  BIC code : RABONL2U NL 54 RABO 033 67 20 130, t.n.v. NRC te Baarn, o.v.v. de naam van de herplaatser.
 10. De herplaatsten rottweilers moeten over een goede algemene gezondheid beschikken. Tevens dienen zij ontwormd en geënt te zijn volgens het schema van de dierenarts.
   
 11. We zijn de officiële rasvereniging voor rottweilers in Nederland, uiteraard komen alleen honden met een FCI stamboom in aanmerking.

In alle overige en/of bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Een herplaatser blijft zonder communicatie een maand op de site staan, als je een maand verlenging wilt kun je dat hier melden.


Foto's mailen naar: 

De Nederlandse Rottweiler Club bemiddelt niet, er dient rechtstreeks contact opgenomen te worden met de eigenaar van de aangeboden rottweiler.

Aanmelden herplaatser

Naam van de hond: *
Nummer NHSB: *
Geboortedatum hond: *
Geslacht hond:
Kan alleen thuis zijn:
Kan met jonge kinderen omgaan:
Kan samen met andere honden:
Kan samen met katten:
Naam eigenaar: *
Telefoonnummer eigenaar: *
E-mail eigenaar: *
Adres + huisnummer: *
Postcode *
Woonplaats *
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
Opmerking
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen Overzicht