Pakwerkdag

 De Pakerkersdag wordt in 2020 gehouden bij de WG ENRW te Rotterdam. Charles Binghamweg 98
Je kunt je hieronder aanmelden.
Als keurmeester is uitgenodigd R. Zainal.
Verdere info kun je hier vinden.
De kosten zijn € 20
Dit bedrag kan overgemaakt worden op Banknummer: NL54RABO 033 67 20 130 t.n.v. Nederlandse Rottweilerclub met vermelding "pakwerkersdag"..
Aanmelding is pas geldig nadat betaling binnen is bij de NRC.

 

Datum aanmelding *
Lidnummer NRC: *
Naam: *
Adres+ huisnummer: *
Postcode + woonplaats *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Lid vereniging:
Huidig niveau:
* Ik geeft NRC toestemming om mijn gegevens vast te leggen in de administratie
* Ik geef NRC toestemming resultaten, foto's en film/video's te maken en te publiceren
Opmerkingen:
captcha img
Vul de code in *

Aanmelden / aanvragen overzicht